Stacks Image 445

Even voorstellen…

Wie zijn wij?

De Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie, de Milieuleer en de Gezondheidseducatie - vzw (VOB - vzw) groepeert Vlaamse leerkrachten biologie en ecologie uit alle onderwijsnetten en heeft tot doel :
  • de studie van de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie te bevorderen en open te stellen voor iedereen;
  • de beroepsbelangen van de leerkrachten biologie te behartigen
  • op te treden als communicatiekanaal tussen de werkende leden, de Gemeenschapsinspectie, de pedagogische begeleidingsdiensten, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (departement onderwijs) en de andere instanties die betrokken zijn bij het biologieonderwijs.

Activiteiten

Samen met de Vereniging voor Leerkrachten Wetenschappen - vzw (VeLeWe - vzw) organiseert de VOB - vzw jaarlijks een congres wetenschappen waar de leden kunnen kennis maken met recente ontwikkelingen in hun vakgebied.

Verder organiseert VOB - vzw, in samenwerking met de Vlaamse universiteiten, de selectieproeven voor de Vlaamse biologieolympiade en is ze nauw betrokken bij de selectieproeven voor de Europese wetenschapsolympiade (EUSO) en de Jongerenolympiade Natuurwetenschappen (JON).

Via deze webstek en diverse publicaties (waaronder een lijvig Jaarboek) wil onze vereniging biologieleerkrachten helpen bij hun streven naar een kwaliteitsvol biologieonderwijs.

Interesse? WORD LID!