VLAAMSE BIOLOGIE OLYMPIADE 2019

Op woensdag 30 januari 2019 namen 2 380 leerlingen uit 235 scholen deel aan deze 1ste ronde. Uit deze grote groep plaatsten zich 212 leerlingen voor de 2e ronde, die doorging op 20 februari. Hieraan namen effectief 173 leerlingen uit 109 scholen deel.
Op zaterdag 27 april namen de 18 besten het tegen elkaar op voor een ticket naar de Internationale Biologie Olympiade, die dit jaar doorgaat in Szeged (Hongarije)
Ter voorbereiding van de finale kregen de finalisten aan het begin van de paasvakantie (van maandag 8 t.e.m. donderdag 11 april) een 4-daagse stage. Deze ging door aan de KU Leuven. Deelname aan deze stage is steeds gratis. Enkel de verplaatsingsonkosten naar en van de stage zijn ten laatste van de deelnemers.


De laureaten zijn…

Leonie De Vrieze van het Guldensporencollege Kaai in Kortrijk en Miro Cnops van het Freinetatheneum 'De Wingerd in Gent'. Leonie en Miro zullen samen met hun 2 Franstalige collega’s ons landje verdedigen op de IBO in Hongarije.

Een dikke proficiat aan álle finalisten voor hun enorme inzet en we hopen dat dit voor hen het begin van een beloftevolle wetenschappelijke carrière mag worden.
Stacks Image 2832

De VBO-laureaten: Leonie De Vrieze (l) en Miro Cnops (r)
Foto Rob StevensBedankt!


In naam van het organisatiecomité van de VBO willen we hierbij iedereen bedanken die bijdraagt tot de realisatie van dit evenement: vooreerst de leerkrachten biologie, die elk jaar opnieuw hun leerlingen weten te motiveren voor, voorbereiden op en begeleiden bij dit avontuur; de universiteiten en het secretariaat van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen aan de K.U. Leuven die door hun logistieke steun de organisatie van de nationale preselecties mogelijk maken; de docenten en werkers achter de schermen die de stage voor hun rekening nemen; de Vlaamse overheid en de sponsors die zorgen voor de noodzakelijke financiële steun.

Uitgebreider info is te vinden op de webstek van Vlaamse Olympiades Natuurwetenschappen.

Marleen Van Strydonck, coördinator IBO
Hugo Vandendries, begeleider IBO