Bio & Jaarboek

De vereniging publiceert 3x per jaar (januari, mei en september) een mededelingenblad en in de maand mei een lijvig Jaarboek.

Via onderstaande links kan je

  • de inhoud van alle Jaarboeken terugvinden
  • het Jaar terugvinden waarin een bepaald artikel werd gepubliceerd
  • als lid alle artikels downloaden, die sinds 2008 werden gepubliceerd
  • alle artikels terugvinden, die door een bepaalde auteur werden gepubliceerd
  • de inhoud van de laatste BIO-nummers raadplegen