Overzicht van de gepubliceerde artikelsDe lijvige jaarboeken van de VOB - vzw bevatten een schat aan informatie, waarmee je de kwaliteit van je biologieonderwijs op peil kan houden.

Via onderstaand systeem is het een fluitje van een cent om een artikel terug te vinden in je uitgebreide collectie Jaarboeken (vanaf 1978). De zoekfunctie boven de tabel is zeer krachtig; je kan zoeken op naam van de auteur, op een trefwoord uit de titel, op jaargang enz. Ogenblikkelijk krijg je een overzicht van alle artikels die voldoen aan je zoekcriterium.

Artikels die gepubliceerd werden NA 2007 (de titels staan in het blauw in het overzicht) kan je probleemloos downloaden (pdf). Om ze te kunnen openen heb je meestal een wachtwoord nodig. Leden vinden dit terug op de laatste pagina van ons mededelingenblad 'BIO'.
**Auteur(s)** **Artikel** **Jaarboek**
- Natuurexploraties: diverse technieken 1978
- Schoolmuseum M. Thiery 1993
- Cursusmateriaal gezondheid 1993
- Thiery M. : het schoolmuseum - 1993
Adang O. Chimpansees in de klas 1985
Adang O. Beweging bij planten 1987
Adang O. Biologie als steunvak in de afdeling L.O. 1991
Adang O. Biologie via het PAV in het BSO van het V.O. 1994
Adang O. Amyloplasten of voorraadzetmeel 1994
Adang O. Cell(f)-defence 1995
Adang O. Een bij voor jou en mij 1998
Adang O. Biologie in het toelatingsexamen geneeskunde 1998
Adang O. [Gay Science: over evolutietheorie en homoseksualiteit](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2010/Gay-science.pdf) 2010
Asperges M. Groenten en fruit in het biologieonderwijs 1982
Asperges M. Herderstasje : ontogenese van de kiem 1984
Asperges M. Korstmossen als bio-indicatoren voor zware metalen 1985
Asperges M. Uitscheiding bij de gewervelden 1986
Asperges M. Korstmossen of lichenen 1988
Asperges M. Knolletjesbacteriën 1990
Asperges M. Gistingsproces : temperatuurinvloed op - 1990
Asperges M. Gisten en gisting 1990
Asperges M. Sint-Janskruid 1991
Asperges M. Vlijtig Liesje 1991
Asperges M. I.B.O. 1991
Asperges M. I.B.O.:vakinhoud theoretische proeven 1992
Asperges M. I.B.O.:tweede Vlaamse en internationale bio-olympiade 1992
Asperges M. Biologische onderwerpen in Belgisch geld 1993
Asperges M. I.B.O.: minimum basiskennis voor het practicum 1994
Asperges M. Embryonale ontwikkeling 1995
Asperges M. Bonnier achterna 1997
Asperges M. Herbaria (het maken van alternatieve -) 1999
Asperges M. Zwammen:paddenstoelen of schimmels? 2000
Asperges M. Enkele eenvoudige microscopische waarnemingen rond klierharen en sommige klieren bij planten 2001
Asperges M. Grootbloemige waterpest 2003
Asperges M. Vijfentwintig jaar VOB 2003
Asperges M. Vijftig jaar biologieleerkrachtenvereniging 2003
Asperges M. Dissectie van een onbevrucht kippenei 2004
Asperges M. De oorsprong van trisomie-21 2006
Asperges M. [Observatie van solitaire bijen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2008/Observatie-bijen.pdf) 2008
Asperges M. [De voelspriet van de honingbij reageert op prikkels](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2022/De-voelspriet-van-de-honingbij-reageert-op-prikkels.pdf) 2022
Asperges M. [Microscopische waarneming van de fotosynthese](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2010/Microscopische-waarneming.pdf) 2010
Asperges M. [Observatieblad van metselbijen in de lente](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2011/Observatieblad-metselbijen.pdf) 2011
Asperges M. [Hout gebruikt als geriefhout](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2014/Hout_als_geriefhout.pdf) 2014
Asperges M. [Voortplantingsorganen en ontwikkeling van een embryo bij planten](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2015/Voortplantingsorganen.pdf) 2015
Asperges M. [Honing- en stuifmeelonderzoek](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2016/Honing_en_stuifmeelonderzoek.pdf) 2016
Asperges M. e.a. Microscopie van korstmossen of lichenen 2006
Asperges M. e.a. [Stress bij planten na blootstelling aan cadmium](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2008/Stress-bij-planten.pdf) 2008
Asperges M. e.a. [Dissectie en opsporen van infectieziekten bij de honingbij](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2011/Dissectie-honingbij.pdf) 2011
Asperges M. e.a. [Onderwijsmethoden en methodische werkvormen gebruikt voor lessen biologie en natuurwetenschappen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2012/Onderwijsmethoden.pdf) 2012
Asperges M. e.a. [Vakdidactiek: seminarie practica en demonstraties biologie en natuurwetenschappen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2012/Vakdidactiek.pdf) 2012
Asperges M. e.a. [De wereld van de stempelpapillen en de vorming van de stuifmeelbuis](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2012/Stempelpapillen.pdf) 2012
Asperges M. e.a. [Het loflied van de aardappel](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2018/Loflied_van_de_aardappel.pdf) 2018
Asperges M./Pellens K. [Het gebruik van witloof in de klas](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2021/Het-gebruik-van-witloof-in-de-klas.pdf) 2021
Backeljau T. DNA als merker voor het evolutieonderzoek 1995
Backeljau T. en Jordaens K. [Onherleidbare complexiteit](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2009/Onherleidbare-complexiteit.pdf) 2009
Balzarini J. AIDS-virus 1991
Bauwens C. e.a. Pollen- en sporenonderzoek in turf 1992
Beeckman H. Dendrochronologie: een ecologische discipline 2003
Bekaert G. Didactische middelen bij het biologieonderwijs 1987
Bekaert G. Ecologie midden de stad 1997
Bekaert G. en Van Mol M. [Zelfgemaakt didactisch materiaal](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2010/Zelfgemaakt-didactisch-materiaal.pdf) 2010
Billen J. Communicatie bij sociale insecten 1990
Blokken E./Coenen A.K./Dirckx N. [Pissebeddenbiotoop](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2024/Pissebeddenbiotoop.pdf) 2024
Boeve-De Pauw J. e.a. [Gentechnologie: een vakoverschrijdend wetenschapsproject](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2008/Gentechnologie.pdf) 2008
Boeve-De Pauw J. e.a. [Milieuwaarden en duurzame ontwikkeling in de klas](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2011/Milieuwaarden.pdf) 2011
Boeve-De Pauw J. e.a. [Natuur- en milieueducatie voor duurzame ontwikkeling](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2015/NME.pdf) 2015
Boucquez G. Duinen tussen Oostende en Blankenberge 1983
Braeckman J. [Waarom we Darwin vieren](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2009/Waarom-we-Darwin-vieren.pdf) 2009
Brat K. Polarisatie 1986
Brat K. Over plantenkleuren 2006
Brat K. e.a. Zintuigfysiologie: proeven over - 1979
Bronders F. Biologieonderwijs in België en het buitenland 1980
Bronders F. Hulde aan E. Gevers 1980
Bronders F. Hulde aan M. De Ridder 1980
Bronders F. Fossielentocht door het Frasniaan 1981
Bronders F. Michel Asperges op TBS 2002
Bronders F. e.a. G.W.P. te Wallersheim : een verslag 1981
Burggraeve G. Natuurreservaat Het Zwin 1996
Buts H. Labdym 1997
Capiau L. Voeding bij adolescenten 1987
Cassiman J.J. DNA met uitwisbaar geheugen? 1992
Casteels V. Zuivelproducten: proeven i.v.m. kwaliteit van - 1990
Casteels V. Softwarepakketten biologie 1991
Casteels V. Practicum genetische transformatie 2007
Casteels V. [Practicumsuggesties rond bloed](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2014/Practicum_bloed.pdf) 2014
Casteels V. [Labo rond bijen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2017/VC.pdf) 2017
Casteels V. [Determinatielijst ongewervelde zoetwaterdieren](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2018/Zoetwaterdieren.pdf) 2018
Casteels V. [De treksprinkhaan: een typisch insect](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2020/Treksprinkhaan.pdf) 2020
Casteels V. [Mitose in worteltoppen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2021/Mitose-in-worteltoppen.pdf) 2021
Casteels V. [Demodex folliculorum](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2023/Demodex.pdf) 2023
Casteels V. e.a. Waterkwaliteit en macro-invertebraten 1990
Casteels V. e.a. Uitscheidingsstelsel bij de mens: nieren 1991
Casteels V. e.a. Mini-biotoop : Veenmos 1998
Cauberghs P. e.a. [Dissectie en opsporen van infectieziekten bij de honingbij](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2011/Dissectie-honingbij.pdf) 2011
Caubergs R. Licht en enkele biologische aspecten 1994
Caubergs R. Fotoreceptoren 2005
Caubergs R. [Fotosynthese](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2014/Fotosynthese.pdf) 2014
Caubergs R. [Huidmondjes](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2015/Huidmondjes.pdf) 2015
Clijmans L. Zwammen: didactische uitwerking 1993
Coenen A./Dirckx N. [Fotosynthese en respiratie](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2023/Fotosynthese_en_respiratie.pdf) 2023
Coesèl Flora van Heimans en Thijsse 1995
Cortleven A. en Asperges M. Microscopie van korstmossen of lichenen 2006
Crabbé C. Genetica: een struikelblok voor velen 1995
D'Haese B. en Tavernier I. [Bio- en andere plastics](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2024/Plastics.pdf) 2024
D'hondt L. Bodemonderzoek in de 1ste graad S.O. 2000
Dalewyn Belgian Earth Observation 2003
Damen V. e.a. Beheersingsleren: samenstelling levende wezens 1982
De Beleyr J.P. Observatieopdrachten bij een bezoek aan de ZOO 1994
De Beule R. Allergie 1984
De Block A. [Hoe universeel is het universeel darwinisme?](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2010/Hoe-universeel.pdf) 2010
De Bock P. e.a. Bryofyten: handleiding bij het verzamelen 1983
De Brandt T. Ecologische studie van een zeeduin 1988
De Clercq M. e.a. Bosecologie 1988
De Craen J. Lespraktijk biologie 1985
De Facq F. ECBTA 1992
De Facq F. e.a. Wetenschappelijk werk L.S.O.-oefeningen 1983
De Facq F. e.a. Wetenschappelijk werk L.S.O.-oefeningen 1984
De Facq F. e.a. Ecologisch onderzoek in Wales 1984
De Facq F. e.a. Kortsmossen: onderzoek naar de verspreiding van - 1985
De Facq F. e.a. Ecologisch onderzoek van rotspoeltjes (St. Brides) 1985
De Facq F. e.a. Fauna en flora: beschutte en onbeschutte kust 1985
De Facq F. e.a. Veldwerk: enkele gedragsregels 1986
De Facq F. e.a. Zoetwateronderzoek met lln. van de 1ste graad 1987
De Facq F. e.a. Biologische excursie : suggesties i.v.m. - 1988
De Facq F. e.a. Ongewervelde dieren in het bos 1988
De Facq F. e.a. Bodem : bestanddelen en eigenschappen van de - 1988
De Keuster Veerle Oefeningen op stamboomonderzoek en erfelijke afwijkingen bij de mens 2005
De Meuter F. e.a. Weet wat je eet 2003
De Ridder M. Hendrik Conscience-de onbekende 1985
De Ridder M. Flora en fauna : wijziging in - 1986
De Ridder M. Zwammen 1990
De Ridder M. Hulde aan F. Bronders 1994
De Ridder M. V.O.B. : korte geschiedenis 1994
De Schepper S. Kleinschalige waterzuivering 2000
De Schrijver J. e.a. [Leren onderzoeken door te filosoferen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2013/Leren.pdf) 2013
De Schrijver J. e.a. [Nature of Science in het wetenschapsonderwijs](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2015/Weten.pdf) 2015
De Schrijver J. e.a. [Mag je aan alles twijfelen?](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2022/Mag-je-aan-alles-twijfelen.pdf) 2022
De Smedt J. [Paley's iPod - Cognitieve belemmeringen voor een begrip van de evolutietheorie](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2009/Paleys-iPod.pdf) 2009
De Smedt M. Regulatie via hormonen 2000
De Smet W. Nomenclatuur in de toekomst 1992
De Winter F. Wateronderzoek in het Wetterse 1989
De Winter F. Heremietkreeften: experimenten met - 1993
De Wispelaere R. Hulde aan F. De Facq 1996
Decambray R. Didactische visie op een leerwandeling 1986
Decambray R. Hulde aan P. Ingelaere 1996
Decambray R. e.a. Suggesties voor het gebruik van MS Access voor de leraar wetenschappen 2004
Decambray R. en Quaghebuer A. Bedorven of lekker? 2007
Decleir W. [Waarom creationisme en intelligent design niet thuishoren in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2009/Creationisme-en-ID.pdf) 2009
Decleir W. [Reflexies van een bioloog over wetenschap en geloof](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2012/Wetenschap-en-geloof.pdf) 2012
De Clerck N. [Bio-elektriciteit](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2017/NDC.pdf) 2017
Deconinck W. Een lessenreeks over de fotosynthese en de ademhaling voor de 1ste en de 2de graad van het M.O. 2001
Deconinck W. De wetenschappelijke methode voor het eerste jaar S.O. 2002
Deconinck W. Het conflict tussen het onderwijs van de evolutie en het creationisme 2002
Deconinck W. Begrippen en proposities (voorbeelden uit de biologie) 2003
Deconinck W. De waterpest-trechterproef: een delicate demonstratie in het middelbaar onderwijs 2004
Deconinck W. De begrippenkaart: een hulpmiddel bij het onderwijzen en leren van de biologie 2004
Deconinck W. De leerstof plantkunde van de eerste graad voorgesteld met begrippenkaarten 2005
Deconinck W. Eenvoudige handleiding voor de dissectie van een konijn in de eerste graad 2005
Deconinck W. Enkele demonstraties i.v.m. het bloedvatenstelsel en het bloed 2006
Deconinck W. De leerstof menskunde van de eerste graad voorgesteld met begrippenkaarten 2006
Deconinck W. Een historische kijk op het onderzoek van de spijsvertering 2007
Deconinck W. Enkele proefnemingen i.v.m. de ademhaling 2007
Deconinck W. Enkele proefnemingen i.v.m. de spijsvertering 2007
Deconinck W. [De geologische tijdschaal voorgesteld in de biologieklas](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2008/Geologische-tijdschaal.pdf) 2008
Deconinck W. [Begrippenkaarten over celdelingen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2008/Begrippenkaarten-over-celdelingen.pdf) 2008
Deconinck W. [Enkele onderzoekingen van urine in de biologieklas](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2008/Urine.pdf) 2008
Deconinck W. [Charles Darwin en enkele Belgische onderzoekers](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2009/CD-en-onderzoekers.pdf) 2009
Deconinck W. [Kroniek van Charles Darwin](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2009/Kroniek-van-Charles-Darwin.pdf) 2009
Deconinck W. [De namen van enkele organen van het menselijk lichaam door de eeuwen heen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2010/De-namen.pdf) 2010
Deconinck W. [De verklaring van oude en nieuwe Nederlandse namen voor enkele organen van het menselijk lichaam](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2011/Verklaring-namen-organen.pdf) 2011
Deconinck W. [De verklaring van Nederlandse plantennamen I](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2011/Verklaring-plantennamen.pdf) 2011
Deconinck W. [Enkele basisbegrippen i.v.m. onderzoeksvaardigheden in de natuurwetenschappelijke vakken](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2012/Onderzoeksvaardigheden.pdf) 2012
Deconinck W. [De verklaring van Nederlandse plantennamen II](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2012/Plantennamen.pdf) 2012
Deconinck W. [De verklaring van Nederlandse plantennamen III](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2013/Plantennamen3.pdf) 2013
Deconinck W. [De verklaring van Nederlandse plantennamen IV](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2013/Plantennamen4.pdf) 2013
Deconinck W. [Onderzoeksvaardigheden bij de studie van de fotosynthese](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2013/Onderzoeksvaardigheden.pdf) 2013
Deconinck W. [De verklaring van Nederlandse plantennamen V](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2014/Nederlandse_plantennamen_5.pdf) 2014
Deconinck W. [De klaproos en de eerste wereldoorlog](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2014/Klaproos_en_eerste_wereldoorlog.pdf) 2014
Deconinck W. [Tabellarisch overzicht van de eigenschappen van plantenweefsels](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2015/Plantenweefsels.pdf) 2015
Deconinck W. [Tabellarisch overzicht van de eigenschappen van plantenweefsels](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2015/Plantenweefsels.pdf) 2015
Deconinck W. [Verklaring van de namen van de 50 meest voorkomende zwammen in Zuid-West-Vlaanderen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2021/Verklaring-namen-zwammen.pdf) 2021
Deconinck W. [Een les over het gehalte aan koolstofdioxide in lokalen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2022/Een-les-over-het-gehalte-aan-koolstofdioxide-in-lokalen.pdf) 2022
Deconinck W. [Nederlandse namen in het herbarium van Wynhouts](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2022/Nederlandse-namen-in-het-herbarium-van-Wynhouts.pdf) 2022
Deconinck W. [Een les over zuurstofgas en koolstofdioxide](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2023/Een_les_over_zuurstofgas_en_koolstofdioxide.pdf) 2023
Deconinck W. [Het passief transport van moleculen en ionen in planten](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2024/Passief_transport.pdf) 2024
Deconinck W. e.a. Vertering van zetmeel in het L.S.O. 1986
Deconinck W. en Dochy O. [Welke vogel is de mysterieuze blauwvoet?](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2015/Blauwvoet.pdf) 2015
Decraemer W. Biodiversiteit 1995
De Cremer D./Van Campen F./Schoors J. [Biodiversiteit onder de microscoop](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2022/Biodiversiteit-onder-de-microscoop.pdf) 2012
Decremer D. e.a. [Protozoa](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2023/Protozoa_microscopie.pdf) 2023
Degadt D Bodemonderzoek in de 1ste graad S.O. 2000
Degadt D. Graslanden: invloed van betreding 1983
Degadt D. Milieuverontreiniging: experimenten 1996
Delbaere M. Dolores Dubois: in memoriam 1992
Demeersseman M.A. Microbiologie: aspecten van morfologie en kweek 2004
Denecker J. Dynamische didactische modellen in kunststof 1996
Deronde L. Algenflora van enkele Brabantse vijvers 1980
Deronde L. Waterkwaliteit in het Zennebekken 1983
Desfossés F. Zoetwateronderzoek met eenvoudige middelen 1982
Desfossés F. Microscopie in praktijk 1985
Desfossés F. Lichtbak : een veelzijdige lichtbak maken 1987
Desfossés F. Geleedpotige diertjes : zelf micropreparaten maken 1988
Desfossés F. Milieugids van de gemeente Edegem 1989
Desfossés F. Het museum van de Antwerpse Zoo 1993
Desfossés F. Chemisch onderzoek van een aardappel 1994
Desfossés F. Practicum plantkunde 1994
Desfossés F. Chemisch onderzoek van de aardappel 1994
Desfossés F. Cellen en weefsels 1995
Desfossés F. Veilig omgaan met chemicaliën 1996
Desfossés F. Zuidwest Frankrijk 1998
Desfossés F. Giftige stoffen in dierentuinen 2003
Desfossés F. Dwarsgestreept spierweefsel onder de microscoop 2003
Desfossés F. [De Coelacanth](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2008/Coelacant.pdf) 2008
Desfossés F. [Amazone-aquarium](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2008/Amazone-aquarium.pdf) 2008
Desfossés F. [Info vernieuwde aquariumfilters](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2011/Aquariumfilters.pdf) 2011
Desfossés F. [Chemie in een aquarium](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2011/Chemie-in-een-aquarium.pdf) 2011
Desfossés F. [Steekmuggen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2012/Steekmuggen.pdf) 2012
Desfossés F. e.a. Hydrocultuur in praktijk 1990
Desmet R. Enkele proeven waarmee kan worden ingespeeld op de actualiteit 2002
Devos C. [Eten in de Middeleeuwen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2016/Eten_in_de_middeleeuwen.pdf) 2016
Devos C. [Voeding na de Middeleeuwen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2017/CD.pdf) 2017
Devos C. [Over kleurenzien](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2018/Kleurenzien.pdf) 2018
Devos C. [Kennis van de anatomie](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2020/Anatomie.pdf) 2020
Devos D. Zonatiestudie van wiervegetatie (Zeebrugge) 1979
De Vrieze L. [Microbes@work](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2022/Microbes@work.pdf) 2022
D'Hert D. [Onderzoek van je eigen oog](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2017/DD.pdf) 2017
Driesen M. e.a. Fysiologieproeven 1987
Dumortier e.a. Meten is weten (4): transpiratie bij planten 1993
Durnez P. Bakkersgist en andere gisten 1996
Durnez P. Energiewinning voor beginners 1997
Eens M. e.a. Gedrag en communicatie I 2003
Eens M. e.a. Gedrag en communicatie II 2004
Einhorn M. Genetische ontsporingen 1998
Eyssen H. Studie van de darmmicroflora 1981
Florizoone M. G.W.P. vanuit de biologie 1981
Froyen E. Hoe maak ik een natuureducatief reservaat op school? 2002
Gallin Els e.a. Transpiratieproeven bij planten 1999
Garvin W. e.a. Menselijke genetica (vraagstukken) 1997
Geldhof A. e.a. Alcoholische gisting in praktijk 1991
Geuens e.a. J. Gezicht : zintuigfuncties bij de mens 1982
Geuns J. Biologie: belang van het vak in het S.O. 1978
Geysels A.R. Observatieopdrachten bij een bezoek aan de Zoo 2007
Gijsbrechts I. Europese eenmakingsgedachte in het bio-onderwijs 1996
Gorissen A. Bodemonderzoek in de 1ste graad S.O. 2000
Guedens W. e.a. [Onderwijsmethoden en methodische werkvormen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2012/Onderwijsmethoden.pdf) 2012
Guedens W. e.a. [Vakdidactiek: seminarie practica en demonstraties biologie](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2012/Vakdidactiek.pdf) 2012
Guedens W. e.a. [Bier onder de loep](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2013/Bier.pdf) 2013
Gysels H. e.a. Biologieleraren: opleiding in Noordelijke E.G. 1984
Haevermaet M.R. Werkbladen: Stedelijk Aquarium Oostende 1980
Hendrickx B./Thysen W./Leysen M. [Evolutie Legorgs](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2016/Evolutie_Legorgs.pdf) 2016
Hendrickx R. Experimenten met anthocyanen en flavonen 1989
Hendrickx R. Cuticulaire recretie bij planten 1991
Hendrickx R. Zwart slijk 1991
Hens L. Mutagenese 1981
Hens L. Mentale gezondheid en omgeving 1986
Hermy M. e.a. Zaden en vruchten: verspreiding 1985
Hofkens L. Zo naar de ZOO 2000
Hulpia R. Studietoetsen biologie voor 2de obs. 1983
Huybrechts W. Coccinellidae (J. Ketsprijs 1996) 1997
Inghelbrecht C. Proeven met plantenhybriden 1984
Inghelbrecht C. Gregor Mendel: Hieraciumbastaarden 1986
Inghelbrecht C. Brieven van Gregor Mendel 1987
Inghelbrecht C. Mendel: eerste twee publicaties 1988
Jordaens K. en Backeljau T. [Onherleidbare complexiteit](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2009/Onherleidbare-complexiteit.pdf) 2009
KAGM Zo heb je jarenlang plezier van je schoolmicroscopen 2005
Klieme E. e.a. Ontwikkeling en evaluatie van de praktische en theoretische proeven voor de 9de IBO (Kiel 1998) 2001
Kuyle R. G.W.P. te Jalhay: werkfiches 1983
Lefever H. Biologische excursie in de Hoge Venen (verslag) 1985
Leucie D. Duurzaam bewegen in de natuur 1998
Leus K.. Zin en onzin over kweekprogramma's in dierentuinen 2007
Longin J. Vegetatieonderzoek op ecologische basis 1986
Longin J. e.a. Hallerbos: vegetatieanalyse 1981
Maelfait J.P. Bodemecologie: bruikbare technieken 1978
Mahieu E. [Herfstbladval bij de wilde wingerd](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2013/Herfstbladval.pdf) 2013
Mallebrancke P. Evolutie van de mens: zelfstandig werk 1979
Mallebrancke P. Trilhaardieren: eenvoudig overzicht 1980
Mallebrancke P. Ecologisch onderzoek van een vochtig milieu 1989
Mariën W. In het spoor van Van Leeuwenhoek 1983
Mariën W. Levensritmen 1984
Mariën W. Agressie 1984
Mariën W. Systematiek 1987
Mariën W. Geografisch arboretum van Tervuren 1989
Martens K. [Het handicapprincipe - altruïsme en seksuele selectie](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2009/Het-handicapprincipe.pdf) 2009
Martens K. [Van de Noordpool naar Antactica en terug](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2022/Van-de-Noordpool-naar-Antactica-en-terug.pdf) 2022
Matton M. Genetisch advies 1981
Meert R. Bodemonderzoek in de 1ste graad S.O. 2000
Mertens J. [Altruïsme vanuit een evolutionair perspectief](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2009/Altruisme.pdf) 2009
Meyers K. [Spieren en skelet - onderzoekend leren](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2014/Spieren_en_skelet.pdf) 2014
Meyers K. en Punie J. [Evolutie van de mens](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2008/Evolutie-mens.pdf) 2008
Meysman J. Kweeknest voor mieren 1980
Moens J. Ademhaling en gisting 1991
Moyson I.Y. Ethologie 1982
Naessens J. Natuurleerwandeling in het 1ste obs. 1979
Nelissen M. Communicatie bij dieren 1980
Op de Beeck R. en Verbeeck G. Wiskunde en biologie 2006
Ovaere A. e.a. Natuur- en milieu-educatieve centra in Vlaanderen 1996
Palmans R. Vegetatiebeschrijving 1979
Palmans R. Flora van de Voerstreek 1979
Palmans R. Studie van een bosvegetatie 1981
Palmans R. Voedselpiramides 1983
Palmans R. Biodiversiteit: theoretisch en praktisch 1995
Palmans R. e.a. Ecologisch veldwerk in het middelbaar onderwijs 1982
Pensaert L. e.a. Weet wat je eet 2003
Perneel M./SeysJ. [Voelen vissen pijn?](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2021/Voelen-vissen-pijn.pdf) 2021
Piesschaert F. e.a. Biogeochemische cycli 1999
Pinxten R. e.a. Gedrag en communicatie I 2003
Pinxten R. e.a. Gedrag en communicatie II 2004
Pinxten R. en Eens M. [De evolutie van de gedragsbiologie](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2013/Gedrag.pdf) 2013
Platteau W./Lahousse H./Van Doorsselaere J. Micromaat: micro-organismen en maatschappij 2005
Potters G. En Horemans N. Van microbiologie tot driesterrenmenu 2002
Punie J. Menselijke evolutie: een snapshot anno 1998 1999
Punie J. Evolutie van de mens 2001
Punie J. Evolutie van de mens (aanvulling) 2002
Quaghebuer A. Regulatie via hormonen 2000
Quaghebuer A. e.a. Suggesties voor het gebruik van MS Access voor de leraar wetenschappen 2004
Raeymaekers G. Bryologie : basisgegevens 1983
Rappé G. Modewoord biodiversiteit 2000
Rasquin V. Immunologie : enkele algemene aspecten 1984
Rasquin V. G.W.P. in de Hoge Venen 1987
Rasquin V. Energieomzettingen in de cel 1991
Rasquin V. Enkele aspecten van biotechnologie 1995
Rasquin V. Twee rijken? Drie rijken? Vijf rijken? 1998
Rasquin V. Prikkelbare cellen 2000
Rasquin V. Eenvoudige experimenten i.v.m. zintuigfysiologie 2001
Rasquin V. Praktische studie van een terrestrisch ecosysteem 2004
Rasquin V. [Spijsvertering bij de mens](https://vob-ond.be/resources/Leden-melden/spijsvertering.pdf) 2007
Rasquin V. [Assimilatie (fotosynthese en chemosynthese) voor leerlingen](https://vob-ond.be/resources/FOCA/Alln.pdf) 2008
Rasquin V. [Assimilatie + dissimilatie - toetsvragen](https://vob-ond.be/resources/FOCA/MC.pdf) 2008
Rasquin V. [Dissimilatie (celademhaling en gisting) voor leerlingen](https://vob-ond.be/resources/FOCA/Dlln.pdf) 2008
Rasquin V. [Dissimilatie (celademhaling en gisting) voor leerkrachten](https://vob-ond.be/resources/FOCA/Dlk.pdf) 2008
Rasquin V. [Assimilatie (Fotosynthese en chemosynthese) voor leerkrachten](https://vob-ond.be/resources/FOCA/Alk.pdf) 2008
Rasquin V. [Assimilatie en dissimilatie - experimenten](https://www.vob-ond.be/resources/FOCA/Exp.pdf) 2008
Rasquin V. [Abiogenese en biologische evolutie](https://www.vob-ond.be/resources/Vic/Abiogenese-en-evolutie.pdf) 2009
Rasquin V. [Plantkunde... voor echte en vermeende nitwits](https://www.vob-ond.be/resources/Vic/Plantkunde.pdf) 2010
Rasquin V. [Ecologie (relaties in de natuur)](https://www.vob-ond.be/resources/Vic/Ecologie.pdf) 2011
Rasquin V. [Allemaal beestjes...zonder ruggengraat (ongewervelden)](https://www.vob-ond.be/resources/Vic/Ongewervelden.pdf) 2012
Rasquin V. [Biomoleculen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2014/Biomoleculen.pdf) 2014
Rasquin V. [Interdisciplinaire experimenten (met dank aan de EUSO)](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2015/Interdisciplinaire-experimenten.pdf) 2015
Rasquin V. [Begrippen en technieken bruikbaar in het labo biologie](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2016/Labotechnieken.pdf) 2016
Rasquin V. [Microbiologie - Enkele eenvoudige experimenten](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2017/Microbiologie.pdf) 2017
Rasquin V. [Mijlpalen in de genetica](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2019/Mijlpalen_in_de_genetica.pdf) 2019
Rasquin V. [Wie vermoordde Erik Lundberg? Een interdisciplinaire opdracht](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2021/Wie-vermoordde-Erik-Lundberg.pdf) 2021
Rasquin V. [Homeostase](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2023/Homeostase.pdf) 2023
Redant F. Getijdenzones 1981
Reygel P. Reproductie: vakdidactisch onderzoek 1993
Reygel P. Schoolboeken: enquête 1996
Reygel P. Reproductie : vakdidactisch onderzoek 1999
Reygel P. [De inoculatietechniek van Louis Willems](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2008/Louis-Willems.pdf) 2008
Reygel P./Asperges M./Guedens W. [Onderwijsmethoden en methodische werkvormen gebruikt voor lessen biologie en natuurwetenschappen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2012/Onderwijsmethoden.pdf) 2012
Reygel P./Asperges M./Guedens W. [Vakdidactiek: seminarie practica en demonstraties biologie en natuurwetenschappen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2012/Vakdidactiek.pdf) 2012
Robbrecht E. Modewoord biodiversiteit 2000
Robijns J. Holle wegen in de omgeving van Tienen 1983
Robijns J. De Ketsprijs 1991
Robijns J. e.a. Ecologie van bosmieren op de heide 1989
Robijns J. e.a. Holle wegen als studieobject tweede graad S.O. 1993
Roelandt A. en Smeyers E. Experimenten microbiologie 2006
Roels P. DNA in het gerechtelijk onderzoek (diadactisch model) 2000
Roels P. Leven aan een zijden draadje 2007
Roels P. [De Tree of Life reconstrueren](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2010/De-Tree-of-Life-reconstrueren.pdf) 2010
Roels P. e.a. [De Tree of Life in evolutie](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2011/Treeoflife.pdf) 2011
Ronde De Craene Het gebruik van bloemontogenie in systematisch onderzoek 2001
Rooseleer G. Educatief reservaat : vijvers - hooiland - houtwal 1996
Rooseleer G. e.a. Meten is weten (3) : temperatuursensor 1992
Rooseleer G. e.a. Weet wat je eet 2003
Rooseleer G. En Geldhof A. Biomolecule 2002
Schockaert E. Systematiek: moderne trends 1992
Schrevens F. [Darwin in de Antwerpse Zoo: een brons van Jef Lambeaux](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2009/Darwin-in-de-Antwerpse-Zoo.pdf) 2009
Sempels R. Mininatuurresevaten op school 1995
Sempels R. Doorbomen 2002
Snoeck H. Vitaminen: onderzoeksprikkel 1982
Snoeck H. Experimenten i.v.m. milieubezoedeling 1983
Snoeck H. Eindterm 7 2001
Snoeck H. Dissectie van de honingbij - blijvende preparaten 2001
Snoeck H. Eindterm 7 (2) 2002
Stel J.H. [De oceaan anders bekeken](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2013/Oceaan.pdf) 2013
Stevens W.J. Oncologische immunologie 1992
Stevens W.J. Allergie 1992
Stevens W.J. AIDS 1992
Stevens W.J. Ontsteking: algemene beginselen 1992
Stevens W.J. Immuunsysteem : inleiding en structuur 1992
Straus B. Planten en dieren in het schoolpark van het Sint-Gabriëlcollege 2004
Struyf K. Otterproject in Planckendael 1988
Stryckers P. Nieuwe spelling en Nederlandse plantennamen 1997
Tax H. CITO-practicumtoetsen biologie 1992
Thevelein J. Controle op de celcyclus bij eukaryoten 1993
Thierens H. Biotechnologie 2000
Thierens M. Natuurtuin Hof ter Saksen 1992
Thomas M. Erfelijkheidsonderzoek - een casestudy 2002
Tijsebaert J.P. Mogelijkheden van het internet in de lessen biologie 2002
Tijskens J. Peer: groei van bloesem tot rijpheid 1978
Tijskens J. Fossielen 1978
Tijskens J. Mollusca: groelijnen op de schelp 1979
Torreele G. Genetica en veeteelt 1979
Triest L. Senegal: de vegetatie 1980
Triest L. *Lagarosiphon major* in Nieuw-Zeeland en Europa 1982
U.G. Weegschalen voor grote biomoleculen 1994
Uitdewilligen J. Fotomicrografie en macrofotografie 1995
Van Bocxtaele R. Zoo van Antwerpen: wetenschappelijk onderzoek 1988
Van Campen F. Protozoa: cultuur/kleuring/prepareren 1990
Van Campen F. Dwarsgestreept spierweefsel onder de microscoop 2003
Van Campen F. Eenvoudige tijdelijke histologische prepraten maken 2004
Van Campen F. Aaltjes en tracheeën 2006
Van Campen F. De nier onder de microscoop 2007
Van Campen F. [Microscopie van bladeren](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2013/Plantenanatomie.pdf) 2013
Van Campen F. en Schoors J. [Correct gebruik en klein onderhoud van de microscoop](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2015/Onderhoud-microscoop.pdf) 2015
Van Campen F. Schoors J. en D. De Cremer [Het maken van bacteriepreparaten](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2018/Kweken_van_bacterien.pdf) 2018
Van Cotthem W. TerraCottem - ecokit 1997
Van Damme E. e.a. Natuurwetenschappen: een geïntegreerde cursus 1990
Van de Gucht D. e.a. Waterecosysteem 1985
Van den Berghe K. Bosexcursie met Bosbouwcentrum Groenendaal 1993
Vandendries H. e.a. K.B.I.N.: structuur wetensch. onderzoek 1986
Vandendries H. e.a. K.B.I.N.: educatieve diensverlening 1986
Vandendries H. Leren classificeren: museumles KBIN 1993
Vandendries H. ECBA 1995
Vandendries H. Criteria voor een geslaagd examen 1996
Vandendries H. K.B.I.N. : wetenschapspopularisatie 1996
Vandendries H. [Zilveren jubileum van de Internationale Biologieolympiade](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2015/Zilveren-jubileum-IBO.pdf) 2015
Van den Eijnde P. ZOO (A'pen) : 150 jaar 1993
Vanderleyden J. Genetische manipulatie : aureool van de biotechniek 1986
Van der Straeten E. Zoogdierbescherming in België 1978
Van der Straeten E. Zoogdieren : wederinvoering van - 1989
Van der Straeten E. Rol van de dierentuin in de moderne maatschappij 1991
Van der Straeten E. Zoogdierbescherming : nieuwe wetgeving 1995
Van der Veken P. Naamgeving bij planten 1987
Van de Velden J. GVO en de leraar biologie 1992
Van de Velden J. Vakgroepen 1999
Van de Velden J. Leren leren in de wetenschappen 2001
Van de Velden J. Wat hebben mijn leerlingen in de lagere school geleerd? 2006
Vandorpe E. Nierwerking 1980
Van Driessen H. K.B.I.N.: Fossiele gewervelden 1986
Van Driessen H. Iguanodons van Bernissart 1986
Van Dyck M.J. Ademhalingsmechanismen bij dieren 1982
Van Gaver I. Bodemonderzoek in de 1ste graad S.O. 2000
Van Gysel A. Biotechnologie - vandaag en morgen 2000
Vanhauwaert E. [Actieve voedingsdriehoek en gezondheidspromotie](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2013/Voedingsdriehoek.pdf) 2013
Vanhooren G. Waterverontreiniging : biologische aspecten 1986
Vanhove M. EUCYS-project: een verslag 2003
Vanhuele P. Braakballenonderzoek bij de kerkuil 1978
Van Meerhaeghe E. Natuurleerwandelingen in het bio-onderwijs 1979
Van Mol M. en Bekaert G. [Zelfgemaakt didactisch materiaal](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2010/Zelfgemaakt-didactisch-materiaal.pdf) 2010
Van Petegem P. e.a. Culturele verschillen in het milieuwereldbeeld van kinderen 2007
Van Straalen N. M. [De boom van het leven in de eeuw van de biologie](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2010/De-boom-van-het-leven.pdf) 2010
Van Straten L. Gezondheid 1992
Van Strydonck D. Dieren uit de getijdenzone: experimenten (2) 1987
Van Strydonck D. Dieren uit de getijdenzone: experimenten (3) 1988
Van Strydonck M. Het menselijk lichaam: een zwarte doos 1998
Van Strydonck M. Biotechnologie ten dienste van het milieu 2000
Van Strydonck M. NME - wat doen we ermee? 2006
Van Strydonck M. e.a. Toepassing van een geïmmobiliseerd enzym 1997
Van Strydonck M. e.a. Enzymkinetiek (meten is weten) 1999
Van Strydonck M. [Het menselijk lichaam: een zwarte doos](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2020/Menselijk_lichaam.pdf) 2020
Van Strydonck M. [Plantenhormonen en plantenbewegingen](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2021/Plantenhormonen-en-plantenbewegingen.pdf) 2021
Verbeeck G. en Op de Beeck R. Wiskunde en biologie 2006
Verbist R. Genetica bij de kat (1) 1994
Verbist R. Spreadsheet als oefeningengenerator 1995
Verbist R. Genetica bij de kat (2) 1995
Verdonck M. Afweer en immuniteit : didactische verwerking 1994
Verfaille N. G.W.P.: hoe onze GWP groeide 1988
Verhaeghe L. [Meer dan gras!](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2012/Meer-dan-gras.pdf) 2012
Verheyen E. e.a. Dieren uit de getijdenzone: experimenten (1) 1986
Vermaercke M. Milieu 1993
Vermeulen M. Mossels en alikruiken: enkele proeven 1989
Verraes W. Dinosauriërs: hypothesen over hun uitsterven 1992
Verschoren V. [Wetenschapsbalans](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2023/Wetenschapsbalans.pdf) 2023
Verschoore K. [Biodiversiteit: een verkennende studie van landslakken](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2010/Biodiversiteit-landslakken.pdf) 2010
Verstraete F. Gecombineerde temperatuur-/ licht-/vochtigheidsmeter 1978
Verstraete F. Ecologisch veldwerk: verwerking van de gegevens 1994
Verstraete F. e.a. Treignes 1981
Vervecken S. Wij helpen onze vogels 1978
Volpe P. Microscopie op school 1989
Volpe P. Meten is weten 1 1989
Volpe P. Computergebruik in de biologie 1992
Volpe P. Meten is weten (5) 1994
Volpe P. e.a. Meten is weten 2 1990
Volpe P. e.a. Meten is weten (2) - enzymkinetiek 1991
Vrijdaghs A. [Plantensystematiek](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2017/AV.pdf) 2017
Vrijdaghs A. [Het biologisch homologieconcept](https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2018/Biologisch_homologieconcept.pdf) 2018
Weltens R. Evolutie van het excretiestelsel bij ongewervelden 1991
Wouters K. Biodiversiteit en extincties 1995
Wouters K. Micro- en macro-evolutie 1995
Wouters K. Aarde: tijd en leven (evolutie) 1997
Wouters P. Beheersingsleren 1982
Wyndaele J. Blaasbeheersing bij kinderen 1994