Stacks Image 100

Water

Wateronderzoek: werkbladen van het Natuurcentrum 'De Hoge Rielen', maar - mits enkele kleine aanpassingen - ook elders goed bruikbaar.


Wateronderzoek voor Buitenbeentjes: een verfrissende aanpak - gegroeid uit het eindwerk van een studente biologie-lichamelijke opvoeding


Waterkwaliteit in Vlaanderen: deze site geeft een gedetailleerd beeld van de kwaliteit van onze waterlopen. Talrijke grafieken en diagrammen.


De Milieuboot vzw is een milieuorganisatie die zich via verschillende activiteiten en projecten inzet voor een duurzaam en integraal waterbeheer van de Vlaams rivieren en kanalen. Zo organiseert De Milieuboot, met steun van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, educatieve Milieuboottochten in gans Vlaanderen.