Stacks Image 100

Microbiologie en microscopie

Gezondheid: antibiotica: een pleidooi voor een beter en minder frequent gebruik

Eenvoudige experimenten microbiologie: beschrijving van technieken + rits eenvoudige practica

Laboratoriumtechnieken: met uitgebreid hoofdstuk over microscopie en microbiologie

Introduction to the Bacteria: zeer degelijke introductie van de universiteit van Berkeley

KAGM: website van het Koninklijk Antwerps Genootschap voor Micrografie

Todar's Online Textbook of Bacteriology: compleet online handboek bacteriologie

De wereld onder de microscoop: op deze website van onze noorderbuur Ronald Schulte vind je een ton microfoto's van zelfgemaakte preparaten + een degelijke uiteenzetting over de microscoop en microscopische technieken

Verzamelen, prepareren en observeren van diatomeeën; drie videofilmpjes