Stacks Image 100

Boeken (online)

BioBook : Engelstalig. Bijgewerkt tot 2007, met een schat aan figuren, foto's, schema's.

Biology Topics: zeer compleet; wordt continu bijgehouden.

Biologie et multimédia: wel geen handboek, maar zeker even bruikbaar (Franstalige webstek).

Medical Biochemistry Course: online cursus van Michael W. King, professor aan de Universiteit van Indiana.

Openstax.org: gratis online wetenschappelijke boeken, waaronder verschillende over biologische onderwerpen