Stacks Image 106

Assimilatie en dissimilatie

Op vraag van heel wat deelnemers aan het Vlaams Congres voor Leerkrachten Wetenschappen krijg je hier de teksten, presentaties en filmpjes die aan bod kwamen bij de lezing met bovenstaande titel.

Fotosynthese

We hebben ons beperkt tot het proces zoals het zich voordoet bij de planten.

Wat hebben we je te bieden?

1.
Een tekst voor de leerkrachten (pdf) of voor iedereen die het onderste uit de kan wil.

2. Een
powerpointpresentatie aansluitend bij bovenstaande tekst

3. Een
filmpje over de lichtreacties van de fotosynthese (FSWMV)

4.
Een tekst voor de leerlingen (pdf)


Celademhaling en gisting

Ook hier hebben we twee teksten opgesteld. Eén die het onderwerp zeer grondig behandelt en een vereenvoudigde versie voor klassikaal gebruik.

Aanklikken van de links geeft je:

1.
Een tekst voor de leerkrachten (pdf)

2. Een
powerpointpresentatie aansluitend bij bovenstaande tekst

3. Een
filmpje over de elektronentransportketen

4. Een
filmpje over de werking van ATP-synthase

5.
Een vereenvoudigde tekst voor de leerlingen (pdf)


Meerkeuzevragen

Hier kan je een reeks
meerkeuzevragen over elk van de behandelde onderwerpen downloaden (pdf)


Practica

We wilden je helemaal verwennen en hebben ineens ook gezorgd voor een
10-tal leuke practica (pdf)