Stacks Image 85

 

 

 

BEWAARTECHNIEKEN

- Beletten van kieming bij aardappelen
- Bewaren van paddenstoelen
- Tijdelijk bewaren van planten
- Snijbloemen bewaren
- Samenstelling van 'Chrysal'
- Hoe een KI/I2-oplossing bewaren?
- Bewaren van rupsen
- Conserveren van opgezette dieren
- Conserveren van fossiele beenderen
 
 

 

BELETTEN VAN KIEMING BIJ AARDAPPELEN

De aardappelknol komt overeen met een stengel, de 'ogen' zijn eigenlijk zijknoppen. Vers geoogste aardappelknollen bevinden zich in rusttoestand, d.w.z. de zijknoppen lopen niet uit. Dit komt door de aanwezigheid van bepaalde plantenhormonen. Na enkele maanden zijn deze verdwenen en eindigt die rusttoestand : de aardappelen 'spruiten' of 'ontkiemen'. Dit kiemen kan dus tegengegaan worden met behulp van diverse produkten die een gelijkaardige werking hebben als vermelde plantenhormonen.

Veel gebruikt wordt IPC (isopropyl N-fenylcarbamaat). De fenylcarbamaten zijn mitosegiffen: ze beletten een normale kerndeling. De carbamaatesters associëren met de lipofiele zijketens van de spoelfiguur, wat leidt tot intramoleculaire precipitatie van de spoelfiguur. dit geeft aanleiding tot het uitblijven van de kerndeling, tot polyploïdie en tot breken van bepaalde chromosomen. Hierdoor wordt de groei irreversibel geremd.

—> Top


 

BEWAREN VAN PADDENSTOELEN

Een goede en goedkope methode om alle paddenstoelen blijvend te prepareren is er niet. Met de kopersulfaat-formolmethode blijven de meeste kleuren (behalve rood) gewoonlijk behouden.

Bij deze methode dompelt men de paddenstoel onder in een mengsel van één deel CuSO4-oplossing en één deel formol 10 % , waaraan enkele druppels geconcentreerd zwavelzuur werden toegevoegd.

Men laat alles ongeveer 3 weken staan, waarna men de paddenstoel goed met water spoelt en in formol 2,5 % legt. De formol net zo lang verversen tot hij helder blijft. Vervolgens de paddenstoel bewaren in formol 5 %.

—> Top


 

TIJDELIJK BEWAREN VAN PLANTEN

Planten en bloemen die men niet ogenblikkelijk nodig heeft, maar die men wel wat later op het jaar wil gebruiken, kan men een tijd in hun ontwikkeling remmen door ze in een plastieken doos of in een ruime plastieken zak bij 5 °C in de koelkast te bewaren. Sommige soorten houden het op deze manier onverwacht lang uit.

—> Top


 

SNIJBLOEMEN BEWAREN

Waarom moet men de stengels van snijbloemen schuin afsnijden vooraleer ze in water te plaatsen? Waarom moet men ze onder water nog een stukje afknippen en dit nu en dan herhalen?

Het schuin afsnijden van de stengels van snijbloemen levert een grotere doorsnede-oppervlakte èn van de stengels èn van de houtvaten, zodat meer water kan opgezogen worden.

Recht afgesneden stengels lopen meer kans met het snijvlak op de bodem van de vaas te staan, zodat de wateropname geremd wordt.

Bij het doorsnijden van de stengel springen de 'waterdraden', onder invloed van cohesiekrachten een eind in de houtvaten. Gebeurt het doorsnijden onder water, dan wordt de waterdraad niet onderbroken. Snijdt men de stengel gewoon door (niet onder water), dan volstaat het hem nadien nog een stukje in te korten en dan pas in het water te zetten.

Het nu en dan afknippen van een stengel (b.v. om de twee dagen) bevordert de houdbaarheid van de bloem. Op die manier wordt verstopping van de houtvaten door onzuiverheden, luchtbelletjes in het water en rottingsverschijnselen vermeden.

—> Top  


 

SAMENSTELLING VAN 'CHRYSAL'

Welk is de samenstelling van "Chrysal", een product dat men bij de bloemist krijgt om in het water van snijbloemen op te lossen?

Op de verpakking wordt vermeld :
- voedsel voor uw bloemen
- Chrysal houdt het water zuiver

 

Is het product werkelijk efficiënt, en zo ja, op welke manier?

Chrysal is een mengsel van verschillende zouten (nitraten, fosfaten) die een rol spelen in de minerale voeding van de plant. Daarbij werd een ontsmettingsmiddel gevoegd, om de groei van bacteriën (en dus het in gang zetten van de voedselketen bacteriën - bladgroenloze eencelligen - raderdiertjes - bladgroenhoudende eencelligen) tegen te gaan. Snijbloemen worden dus gevoed en rottingsverschijnselen worden tegengegaan. Hierdoor wordt ook het ontstaan van verdachte geuren voorkomen of geremd. De reclame op de zakjes is dus gewettigd.

Men dient zich echter wel te houden aan de opgegeven concentraties, zoniet kan men plasmolyse verwekken in de stengels en verwelken de bloemen toch.

—> Top  


 

HOE EEN KI/I2-OPLOSSING BEWAREN ?

Deze oplossing bewaart niet goed in bruine oogdruppelflesjes voorzien van een rubberspeentje. Op de één of andere manier reageert het jood met stoffen in het rubber , waardoor de joodconcentratie in de lugoloplossing daalt.

Beter is het dergelijke oplossing in bruine druppelflesjes, voorzien van een gegleufd glazen stopje te bewaren.

—> Top  


 

INVRIEZEN VAN DIEREN BESTEMD VOOR DISSECTIE

Er zijn meerdere voordelen verbonden aan het invriezen van dergelijke dieren en organen :

  1. Het materiaal kan aangeschaft worden op het moment dat het beschikbaar is
  2. Voor parallelklassen is het niet nodig meer dan één keer om materiaal te gaan
  3. Weer ontdooid heeft het materiaal niet meer dat platte en kleverige van vers materiaal
  4. Bevroren duiven zijn gemakkelijker te plukken (dit is vooral moeilijk rond de krop bij een verse duif)
  5. Ontdooide longen en harten kunnen weer ingevroren worden

Enkele tijden nodig voor het ontdooien :

- cavia en witte rat : 12 uren in de koelkast
- duif : minstens 24 uren in de koelkast
- longen en hart : een nacht buiten de koelkast
- vis (volgens grootte) : ongeveer 24 uren in de koelkast

—> Top


 

BEWAREN VAN RUPSEN

Welke eenvoudige en algemene manier is er om rupsen te prepareren, zodat die kunnen bewaard worden buiten een conserveringsvloeistof?

De bewerking gebeurt in twee stadia :

a) De dode rups op wat filtreer- of vloeipapier leggen. Er wat velletjes bovenop aanbrengen. Met een potlood of een glazen staaf over het lichaam rollen in de richting van de anus ; hierdoor komt de gehele lichaamsinhoud langs de aars naar buiten. De darm aan de aars afsnijden. Voorzichtig te werk gaan en herbeginnen tot de balg volledig leeg is.

Gekweekte rupsen laat men 2 tot 3 dagen vóór de bewerking vasten, dan gaat het veel gemakkelijker.

b) De balg gedeeltelijk drogen op een zachte warmtebron (verwarminsgplaat) en vervolgens vol lucht blazen. Men gebruikt hiervoor best een rubberen peer, waaraan een fijne pipet is gehecht. De punt hiervan met vaseline insmeren om te voorkomen dat hij blijft kleven aan de lichaamsholte. Door het opblazen krijgt de balg weer zijn natuurlijke vorm. Na 8 of 10 minuten drogen nog eens herbeginnen en nogmaals enkel minuten laten drogen. Dan de pipet losmaken en de balg laten afkoelen. Wil men de rupsen in een verzameling bewaren, een drinkrietje langs de anus in de lichaamsholte brengen, en enkele mm verder dan het lichaam afsnijden. De speld met het etiket met de gegevens over de rups kan dan door dit rietje gestoken worden.

—> Top


 

CONSERVEREN VAN OPGEZETTE DIEREN

Paradichloorbenzeen schijnt het beste bewaarmiddel te zijn voor opgezette dieren. Het wordt o.m. te Tervuren en aan de R.U.G. gebruikt. Het product is verkrijgbaar onder de vorm van kristallen en ook als tabletten, wat enigszins praktischer is. De geur is karakteristiek, maar minder onaangenaam dan die van naftaleen ("mottebollen"). Men strooit wat kristallen in de kasten of legt er een tablet in, en vernieuwt of vult bij naarmate het paradichloorbenzeen sublimeert.

—> Top


 

CONSERVEREN VAN FOSSIELE BEENDEREN

Ik beschik over een aantal fossiele beenderen. op welke manier kunnen deze fossielen bewerkt worden, zodanig dat ze gaaf geconserveerd blijven?

Men kan fossiele beenderen, hout en schelpen, alsook broze gesteenten conserveren door ze te dompelen in (of te borstelen met) een oplossing van schellak in methanol. Hierdoor krijgen de voorwerpen een iets bruinere tint (schellak) en worden licht glanzend. Indien nodig kan de schellak later nog uitgetrokken worden door het voorwerp in methanol te dompelen.

—> Top