Site logo

Vereniging voor het onderwijs in de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie-vzw Contact
Stacks Image 111
PCR, hoe maak ik en DNA-vingerafdruk?

De Plantijn Hogeschool te Antwerpen organiseert op donderdag 28 maart 2013 de cursus 'PCR, HOE MAAK IK EEN DNA-VINGERAFDRUK?' in het kader van haar posthogeschoolvorming specifiek voor leerkrachten

Met de cursus willen we leerkrachten de mogelijkheid bieden om zich bij te scholen, zowel praktisch als theoretisch, in de techniek PCR en het maken van een DNA-vingerafdruk. Het programma dat voor deze cursus werd opgesteld, sluit aan bij enkele van de eindtermen in het leerplan van de derde graad Biologie (ASO en TSO).
 
Na afloop van de cursus ontvangt de leerkracht een certificaat, waarmee het mogelijk is om zelf praktijkoefeningen met eigen studenten te komen uitvoeren en het lab op de Plantijn Hogeschool hiervoor aan democratische prijs te huren. Op deze manier kan hun theoretisch leerplan uitgebreid worden met een praktische proef, uitgevoerd in een volledig uitgerust  academisch lab.
 
De cursus is heel praktijkgericht en in de prijs zitten lunch, koffiepauze en syllabus op CD-rom inbegrepen.
U vindt de digitale folder in bijlage.