Lesschema's als gesneden brood

Stacks Image 111
De webstek “BioEd Online” biedt lesschema’s in Power Point-presentatie aan die interessant zijn voor een biologieleerkracht van het middelbaar onderwijs. Deze lesschema’s handelen o.m. over: stelsels en weefsels van het menselijk lichaam, gedragsleer bij dieren, ecosystemen, de cel, erfelijkheidswetten, nucleïnezuren, stamcellen, gezonde voeding, het wetenschappelijk onderzoek in de klas, gebruik van de microscoop, tsunami, Homo floresiensis, enz.