Site logo

Vereniging voor het onderwijs in de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie-vzw Contact
Stacks Image 111
Milieugedrag van jongeren in context

In het kader van onze opleiding Master in de Milieuwetenschap aan de Universiteit Antwerpen voeren wij, vier studenten, een onderzoek uit in Vlaanderen rond het thema “Milieugedrag van jongeren in context”. Hiervoor zijn wij op zoek naar 16-, 17- of 18-jarigen om een online vragenlijst in te vullen. Bij deze de vraag of u eventueel bereid bent om met uw school deel te nemen aan dit onderzoek.

Omwille van praktische overwegingen stellen wij voor om tijdens de lessen (vb. informatica, biologie, chemie...) vragenlijsten door de leerlingen te laten invullen. Zo kunnen ze die op eigen tempo invullen en op de door u gewenste tijdstippen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een kwartiertje. We zoeken enkele duizenden mensen, dus uw hulp en steun is meer dan welkom!

Indien u dat wenst, kan u na afloop van deze studie de resultaten ervan bekomen. Zo kan u de resultaten van uw school vergelijken met de gemiddelde (én anonieme) resultaten van andere scholen. Indien uw school specifieke milieu-initiatieven neemt, kan u eventueel ook de resultaten daarvan bepalen. Op het einde van de vragenlijst kan u een e-mailadres invullen zodat de resultaten opgestuurd kunnen worden.

U kan de enquête invullen via deze link.

Hopend op een positieve reactie.
Met vriendelijke groeten

Baaten H, Castelein V, Costermans L, Decancq I