Stacks Image 45168

Vereniging voor het onderwijs in de biologie,
de milieuleer en
de gezondheidseducatie - vzw

Add Background Images Here
Stacks Image 45176
Stacks Image 45391
Stacks Image 45297
Stacks Image 45178
Stacks Image 45303
Stacks Image 45299
scientias.nl
Nederlandstalige website met selectie van wetenschappelijke nieuwsfeiten. De artikels lezen vlot en zijn zelfs voor leken goed verstaanbaar.
ScienceDaily
Engelstalige website met wetenschappelijk nieuws, heet van de naald.
EurekAlert!
Amerikaanse website met een zeer uitgebreide en degelijke newsfeed. Hier ingesteld voor 'biologie'.
Stacks Image 44425
Stacks Image 44428
Sinds de stichting van onze vereniging hebben wij jouw privacy strikt gerespecteerd.

In overeenstemming met de
Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG, vaak beter gekend met de Engelse afkorting GDPR) hebben we nu op deze website duidelijk verwoord hoe we dit doen.

Gebruik van een website houdt steeds een aantal afspraken in; deze vind je terug onder de rubriek
'Gebruiksvoorwaarden website'.

Elke website gebruikt een reeks scripts, waaronder vaak cookies, die een optimaal gebruik van de website mogelijk maken. Hierover meer uitleg in onze
'Cookies info'.

Tenslotte vind je in onze
'Privacyverklaring' de manier waarop we jouw gegevens verwerken en beschermen.
Stacks Image 45294

Post Title - Change Me

Nieuw op VRT CANVAS
Image

Wat is er aan de hand in ons secundair onderwijs? Leerkrachten geven er de brui aan, het niveau daalt en de noden van de kinderen zijn blijkbaar tй groot en te divers om nog te kunnen beantwoorden.

Hoe zijn we zover geraakt? Waarom worden sommige oplossingen steeds opnieuw voorgesteld en uitgeprobeerd, en blijven sommige problemen toch bestaan? Maar ook: wat is er ten goede veranderd, en hoe spelen die leerkrachten het toch maar weer klaar elk jaar? En welke lessen kunnen we uit dat alles trekken om de huidige problemen aan te pakken zonder al het goede teniet te doen?

Dat zijn de vragen waarop Hoe was het op school? vanaf 7 november in vier afleveringen een antwoord zoekt.

Sprekende fragmenten uit het VRT-archief tonen hoe het vroeger was, dertien leerkrachten en twaalf leerlingen geven hun eigen kijk op wat er aan de hand is. Twee groepen over wie voortdurend gepraat wordt en die te weinig zelf het woord krijgen, terwijl zij het toch allemaal aan den lijve meemaken. Hun verhalen zijn onthullend, vaak grappig, soms schokkend.

MEER INFO

Post 1 / 42 Volgend bericht >
Wettelijke info VOB-vzw
M.Z.: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ondernemersnr.: 0418.017.045
RPR - Nederlandstalige Ondernemersrechtbank Brussel.


Website: © VOB-vzw / Ontwerp: Victor Rasquin