Site logo

Vereniging voor het onderwijs in de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie-vzw Contact
Stacks Image 414

HOE WORD IK LID?

Het lidgeld bedraagt 15 euro voor leerkrachten en 10 euro voor biologiestudenten. Deze bedragen worden met 5 euro vermeerderd voor leden in het buitenland.

1. Je stort dit bedrag
op rekeningnummer
BE34-0680 6665 5090
BIC : GK CC BEBB
van VOB - vzw,
p.a. E. Van Damme, Hoge Weg 234, 8200 Brugge.
Vermeld : nieuw lid + Mej./Mevr./Dhr. Voornaam Naam

2.
Je downloadt het aansluitingsformulier en stuurt het ingevuld terug naar de verantwoordelijke voor de ledenadministratie:
Herman Snoeck, Jan Van Rijswijcklaan 277 bus 5, 2020 Antwerpen.
Pas wanneer het lidgeld is gestort EN dit formulier is ontvangen zal de lidkaart opgestuurd worden.

WANNEER KRIJG IK MIJN LIDKAART?

Word je lid vóór 1 juni dan krijg je je lidkaart en de reeds verschenen BIO's met de eerstvolgende verzending van BIO (*); dit is met het april- of het julinummer. Wil je vlugger je lidkaart, stort dan 1 euro extra. In dit geval wordt je lidkaart afzonderlijk verstuurd...

Als je betaalt tussen 1 juni en 31 augustus word je eveneens lid voor het lopend kalenderjaar en krijg je naast de reeds verschenen BIO's tevens het Jaarboek toegestuurd.

Vanaf september zijn er drie mogelijkheden:

1. Je schrijft in voor het Vlaams congres leraars wetenschappen dat doorgaat in november: houd er a.u.b. rekening mee, dat in je inschrijvingsgeld voor het congres ook je VOB-lidmaatschap voor het volgend kalenderjaar is inbegrepen. Je krijgt je lidkaart (die geldig is vanaf 1 januari) toegestuurd
met het januarinummer van BIO.

2. Je krijgt eveneens je nieuwe lidkaart meegestuurd met het januarinummer van BIO indien je NIET inschrijft voor het congres, maar wel je lidgeld stort
vóór 10 december. Deze manier van werken scheelt niet alleen een hele hap op onze portokosten, maar biedt je de garantie dat je onafgebroken kan genieten van alle voordelen die aan je lidmaatschap verbonden zijn.

3. Word je nà 10 december lid, of wordt je lidmaatschap hernieuwd na die datum, dan mag je je lidkaart pas met het
aprilnummer van BIO verwachten.We gaan op deze manier te werk om onze portokosten te drukken . Wil je wel snel je lidkaart, stort dan 1 euro extra. In dit geval wordt je lidkaart afzonderlijk verstuurd...

VOOR JE LIDGELD ONTVANG JE ...

1. Een lidkaart waarmee je gratis toegang hebt tot
• de Antwerpse ZOO
• het domein Planckendael (Muizen/Mechelen)
• het Serpentarium in Blankenberge
• de Plantentuin te Meise
• het Zwin (Knokke)
• het Arboretum van Kalmthout
• het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Brussel)
• het Museum voor Centraal Afrika (Tervuren)
... en meerdere buitenlandse musea en dierentuinen.

BELANGRIJK!!

Deze voordelen gelden enkel voor 'werkende leden' = leerkrachten die werkelijk natuurwetenschappen, biologie, milieuleer en/of gezondheidseducatie onderwijzen en waar deze vakken als dusdanig expliciet voorkomen in de lessenroosters van de instelling waaraan ze verbonden zijn, evenals studenten van de lerarenopleiding met een major 'biologie' of universiteitsstudenten wetenschappen, die de richting biologie volgen.

2. Het driemaandelijks mededelingenblad BIO waarin
• activiteiten en studiedagen worden aangekondigd;
• nieuw materiaal en nieuwe experimenten beschreven worden;
• je zelf interessante tips i.v.m. het biologieonderwijs kan publiceren;
• je vragen kan stellen i.v.m. problemen die je hebt binnen ons vak

3. Het
Jaarboek met wetenschappelijke en didactische artikels gericht op het biologieonderwijs in de 1ste, 2de en 3de graad (verschijnt in mei).


Stacks Image 19
Stacks Image 22