Stacks Image 3067

NIEUWS

VBO 2022


Op deze pagina vind je een beknopt overzicht van de belangrijkste fasen van de VBO-2022. Voor meer gedetailleerde uitleg over resultaten (inclusief grafieken) verwijzen we naar de website van het wedstrijdsecretariaat van de Vlaamse Olympiades Natuurwetenschappen

De eerste selectieronde voor de VBO ging door op de scholen op woensdag 2 februari 2022. Aan deze eerste ronde namen 2 324 leerlingen deel.

De gemiddelde score bedroeg 59,7 % en 244 deelnemers wisten zich te plaatsen voor de tweede ronde.

Door de geldende coronamaatregelen was het niet mogelijk een fysieke selectieproef te houden en ging de tweede ronde online door op de scholen van de deelnemers via het platform usolv-it..

Aan deze tweede ronde namen 220 leerlingen deel afkomstig van 126 verschillende scholen.

De gemiddelde score bedroeg ditmaal 57,3 %.

Door een aantal ex aequo's werd beslist de resultaten van de eerste ronde te laten meetellen voor het bepalen van de cesuur. Zo werden enkel tot de finale toegelaten de kandidaten die ≥ 90% behaalden voor de eerste ronde en ≥ 75,8 % voor de tweede. Dit maakte dat 17 kandidaten mochten deelnemen aan de finale.


Stacks Image 3261

Voor de finale, die doorging op zaterdag 30 april aan de VUB, kwamen 13 finalisten opdagen. Twee leerlingen kozen om deel te nemen aan de finale van een andere olympiade, een 5e jaars wilde zich liever verder voorbereiden op de EOES (European Olympiad of Experimental Sciences) en één leerling was verhinderd om persoonlijke redenen.

De finale bestond uit 2 delen:

  1. een theoretisch deel in de voormiddag met een 45-tal vragen over biotechnologie, biostatistiek, ecologie, fysiologie van mens en plant, gedrag, ongewervelden en (populatie)genetica waarbij telkens 4 uitspraken als juist of onjuist beoordeeld moesten worden;
  2. een praktisch deel in de namiddag waarin de microscopievaardigheden en kennis van plantenanatomie werden getest. Een dissectie van de monddelen van een sprinkhaan met het correct benoemen van de verschillende delen en het uitprepareren van de trachea vormde het deel ‘ongewervelden’.

Voorafgaand aan de finale kregen de finalisten tijdens de tweede week van de paasvakantie een uitgebreide stage aan de UAntwerpen (campus Drie Eiken).


Stacks Image 3265

Tijdens de proclamatie van de Vlaamse Olympiades Natuurwetenschappen aan de KU-Leuven werden de finalisten gelauwerd en geraakten eindelijk de winnaars van de VBO-finale bekend. Het betreft Eva Wauters van het Sint- Godelieve-Instituut in Sint-Martens-Lennik en Willem Neyrinck van het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries Brugge.

Omdat Willem al andere vakantieplannen had tijdens de periode van de IBO; wordt zijn zitje in het vliegtuig overgenomen door Thomas Buysse van het GO! Atheneum Voskenslaan in Gent. Voor het Franstalig landsgedeelte plaatsen zich Nicolas Planamente van het Athenée Royal ‘Air Pur’ in Seraing en Loïc Rochet van het Institut Notre-Dame in Charleroi.

De Internationale Biologie Olympiade gaat dit jaar door in Yerevan, Armenië van zondag 10 tot en met maandag 18 juli 2022, tenzij de geopolitieke situatie er in laatste instantie nog anders over beslist.


Stacks Image 3267