Site logo

Vereniging voor het onderwijs in de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie-vzw Contact
De vereniging publiceert om de drie maanden (maart, juni, september en december) een medelingenblad en in de maand mei een lijvig Jaarboek.

Via onderstaande links kan je
- de inhoud van de laatste BIO-nummers raadplegen
- de inhoud van alle Jaarboeken terugvinden
- het Jaar terugvinden waarin een bepaald artikel werd gepubliceerd
- als lid alle artikels downloaden, die sinds 2008 werden gepubliceerd
- alle artikels terugvinden, die door een bepaalde auteur werden gepubliceerd.