Stacks Image 1748


De lijvige jaarboeken van de VOB - vzw bevatten een schat aan informatie, waarmee je de kwaliteit van je biologieonderwijs op peil kan houden.

Via onderstaand systeem is het een fluitje van een cent om een artikel terug te vinden in je uitgebreide collectie Jaarboeken. De zoekfunctie boven de tabel is zeer krachtig; je kan zoeken op naam van de auteur, op een trefwoord uit de titel, op jaargang enz. Ogenblikkelijk krijg je een overzicht van alle artikels die voldoen aan je zoekcriterium.
Betreft het een artikel, dat gepubliceerd werd na 2007 dan kan je het probleemloos downloaden (pdf), van onze speciale downloadpagina. Om het te kunnen openen heb je vaak een wachtwoord nodig. Onze leden vinden dit op de laatste pagina van ons mededelingenblad ‘BIO’

Auteur, Artikel, Jaar
-, "Schoolmuseum M. Thiery", 1993
-, "Cursusmateriaal gezondheid", 1993
-, "Natuurexploraties : diverse technieken", 1978
-, "Thiery M. : het schoolmuseum -", 1993
Adang O., "Biologie via het PAV in het BSO van het V.O. ", 1994
Adang O., "Een bij voor jou en mij ", 1998
Adang O., "Cell(f)-defence ", 1995
Adang O., "Biologie als steunvak in de afdeling L.O. ", 1991
Adang O., "Chimpansees in de klas ", 1985
Adang O., "Beweging bij planten ", 1987
Adang O., "Biologie in het toelatingsexamen geneeskunde ", 1998
Adang O., "Gay Science: over evolutietheorie en homoseksualiteit", 2010
Adang O., "Amyloplasten of voorraadzetmeel ", 1994
Asperges M., "Enkele eenvoudige microscopische waarnemingen rond klierharen en sommige klieren bij planten", 2001
Asperges M., "Observatie van solitaire bijen", 2008
Asperges M., "Grootbloemige waterpest (Egeria densa Planchon)", 2003
Asperges M., "I.B.O. : vakinhoud theoretische proeven ", 1992
Asperges M., "Groenten en fruit in het biologieonderwijs ", 1982
Asperges M., "Sint-Janskruid ", 1991
Asperges M., "Zwammen, paddenstoelen of schimmels? ", 2000
Asperges M., "Knolletjesbacteriën ", 1990
Asperges M., "Microscopische waarneming van de fotosynthese", 2010
Asperges M., "I.B.O. : tweede Vlaamse en internationale bio-ol. ", 1992
Asperges M., "Uitscheiding bij de gewervelden ", 1986
Asperges M., "Korstmossen of lichenen ", 1988
Asperges M., "Biologische onderwerpen in Belgisch geld ", 1993
Asperges M., "Herbaria (het maken van alternatieve -) ", 1999
Asperges M., "Vlijtig Liesje ", 1991
Asperges M., "Gistingsproces : temperatuurinvloed op - ", 1990
Asperges M., "I.B.O. : minimum basiskennis voor het practicum ", 1994
Asperges M., "Korstmossen als bio-indicatoren voor zware metalen ", 1985
Asperges M., "I.B.O. ", 1991
Asperges M., "Bonnier achterna ", 1997
Asperges M., "Gisten en gisting ", 1990
Asperges M., "Hout gebruikt als geriefhout ", 2014
Asperges M., "Dissectie van een onbevrucht kippenei", 2004
Asperges M., "Observatie van metselbijen in de lente", 2011
Asperges M., "De oorsprong van trisomie-21", 2006
Asperges M., "Vijfentwintig jaar VOB", 2003
Asperges M., "Vijftig jaar biologieleerkrachtenvereniging", 2003
Asperges M., "Embryonale ontwikkeling ", 1995
Asperges M., "Honing- en stuifmeelonderzoek", 2016
Asperges M., "Herderstasje : ontogenese van de kiem ", 1984
Asperges M., "Voortplantingsorganen en ontwikkeling van een embryo bij planten ", 2015
Asperges M. e.a., "Onderwijsmethoden en methodische werkvormen, gebruikt voor lessen biologie en natuurwetenschappen", 2012
Asperges M. e.a., "Vakdidactiek: seminarie practica en demonstraties biologie (natuurwetenschappen)", 2012
Asperges M. e.a., "Stress bij planten na blootstelling aan cadmium", 2008
Asperges M. e.a., "Dissectie en opsporen van infectieziekten bij de honingbij", 2011
Asperges M. e.a., "Microscopie van korstmossen of lichenen", 2006
Asperges M. e.a., "De wereld van de stempelpapillen en de vorming van de stuifmeelbuis", 2012
Backeljau T., "DNA als merker voor het evolutieonderzoek ", 1995
Backeljau T. en Jordaens K., "Onherleidbare complexiteit: een schaap in wolvenvacht of hoe schijn bedriegt", 2009
Balzarini J., "AIDS-virus ", 1991
Bauwens C. e.a., "Pollen- en sporenonderzoek in turf ", 1992
Beeckman H., "Dendrochronologie, een ecologische discipline", 2003
Bekaert G., "Didactische middelen bij het biologieonderwijs ", 1987
Bekaert G., "Ecologie midden de stad ", 1997
Bekaert G. en Van Mol M., "Zelfgemaakt didactisch materiaal", 2010
Billen J., "Communicatie bij sociale insecten ", 1990
Boeve-De Pauw J. e.a., "Gentechnologie: een vakoverschrijdend wetenschapsproject", 2008
Boeve-De Pauw J. e.a., "Milieuwaarden en duurzame ontwikkeling in de klas", 2011
Boeve-De Pauw J. e.a., "Natuur- en milieueducatie voor duurzame ontwikkeling: van theorie naar praktijk", 2015
Boucquez G., "Duinen tussen Oostende en Blankenberge ", 1983
Braeckman J., "Waarom we Darwin vieren", 2009
Brat K., "Polarisatie ", 1986
Brat K., "Over plantenkleuren", 2006
Brat K. e.a., "Zintuigfysiologie : proeven over - ", 1979
Bronders F., "Michel Asperges op TBS", 2002
Bronders F., "Biologieonderwijs in België en het buitenland ", 1980
Bronders F., "Hulde aan E. Gevers ", 1980
Bronders F., "Fossielentocht door het Frasniaan ", 1981
Bronders F., "Hulde aan M. De Ridder ", 1980
Bronders F. e.a., "G.W.P. te Wallersheim : een verslag ", 1981
Burggraeve G., "Natuurreservaat ""Het Zwin"" ", 1996
Buts H., "Labdym (modelbouw met) ", 1997
Capiau L., "Voeding bij adolescenten", 1987
Cassiman J.J., "DNA met uitwisbaar geheugen?", 1992
Casteels V., "Zuivelproducten : proeven i.v.m. kwaliteit van -", 1990
Casteels V., "Practicum genetische transformatie", 2007
Casteels V., "Practicumsuggesties rond bloed", 2014
Casteels V., "Softwarepakketten biologie", 1991
Casteels V. e.a., "Waterkwaliteit en macro-invertebraten", 1990
Casteels V. e.a., ""Mini-biotoop : Veenmos"", 1998"
Casteels V. e.a., "Uitscheidingsstelsel bij de mens : nieren", 1991
Cauberghs P. e.a., "Dissectie en opsporen van infectieziekten bij de honingbij", 2011
Cauberghs R., "Licht en enkele biologische aspecten", 1994
Cauberghs R., "Fotoreceptoren", 2005
Cauberghs R., "Fotosynthese", 2014
Cauberghs R., "Huidmondjes: hoe gaan ze open ... en dicht?", 2015
Clijmans L., "Zwammen : didactische uitwerking in 4 des", 1993
Coesèl M., "Flora van Heimans, Heinsius en Thijsse (gesch.)", 1995
Cortleven A., Asperges M., "Microscopie van korstmossen of lichenen", 2006
Crabbé C., "Genetica : een struikelblok voor velen", 1995
D'hondt L., "Bodemonderzoek in de 1ste graad S.O.", 2000
Dalewyn, "Belgian Earth Observation", 2003
Damen V. e.a., "Beheersingsleren: samenstelling levende wezens", 1982
De Beleyr J.P., "Observatieopdrachten bij een bezoek aan de ZOO", 1994
De Beule R., "Allergie", 1984
De Block A., "Hoe universeel is het universeel darwinisme?", 2010
De Bock P. e.a., "Bryofyten : handleiding bij het verzamelen", 1983
De Brandt T., "Ecologische studie van een zeeduin", 1988
De Clercq M. e.a., "Bosecologie", 1988
De Craen J., "Lespraktijk biologie", 1985
De Facq F., "ECBTA", 1992
De Facq F. e.a., "Biologische excursie : suggesties i.v.m. -", 1988
De Facq F. e.a., "Kortsmossen : onderzoek naar de verspreiding van -", 1985
De Facq F. e.a., "Ecologisch onderzoek van rotspoeltjes (St. Brides)", 1985
De Facq F. e.a., "Ongewervelde dieren in het bos", 1988
De Facq F. e.a., "Bodem : bestanddelen en eigenschappen van de -", 1988
De Facq F. e.a., "Wetenschappelijk werk L.S.O. - oefeningen", 1984
De Facq F. e.a., "Wetenschappelijk werk L.S.O. - oefeningen", 1983
De Facq F. e.a., "Ecologisch onderzoek in Wales", 1984
De Facq F. e.a., "Fauna en flora : beschutte en onbeschutte kust", 1985
De Facq F. e.a., "Zoetwateronderzoek met lln. van de 1ste graad", 1987
De Facq F. e.a., "Veldwerk : enkele gedragsregels", 1986
De Keuster Veerle, "Oefeningen op stamboomonderzoek en erfelijke afwijkingen bij de mens", 2005
De Meuter F. e.a., "Weet wat je eet", 2003
De Ridder M., "Zwammen", 1990
De Ridder M., "Flora en fauna : wijziging in -", 1986
De Ridder M., "Hulde aan F. Bronders", 1994
De Ridder M., "V.O.B. : korte geschiedenis", 1994
De Ridder M., "Hendrik Conscience, de onbekende", 1985
De Schepper S., "Kleinschalige waterzuivering", 2000
De Schrijver J. e.a., "Weten over weten: Nature of Science in het wetenschapsonderwijs", 2015
De Smedt J., "Paley's iPod - Cognitieve belemmeringen voor een begrip van de evolutietheorie", 2009
De Smedt M., "Regulatie via hormonen", 2000
De Smet W., "Nomenclatuur in de toekomst", 1992
De Winter F., "Wateronderzoek in het Wetterse", 1989
De Winter F., "Heremietkreeften : experimenten met -", 1993
De Wispelaere R., "Hulde aan F. De Facq", 1996
Decambray R., "Hulde aan P. Ingelaere", 1996
Decambray R., "Didactische visie op een leerwandeling", 1986
Decambray R. e.a., "Suggesties voor het gebruik van MS Access voor de leraar wetenschappen", 2004
Decambray R. en Quaghebuer A., "Bedorven of lekker?", 2007
Decleir W., "Waarom creationisme en intelligent design niet thuishoren in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek", 2009
Decleir W., "Reflexies van een bioloog over wetenschap en geloof", 2012
Deconinck W., "Begrippen en proposities (voorbeelden uit de biologie)", 2003
Deconinck W., "Een historische kijk op het onderzoek van de spijsvertering", 2007
Deconinck W., "Charles Darwin en enkele Belgische onderzoekers", 2009
Deconinck W., "Een lessenreeks over de fotosynthese en de ademhaling voor de eerste en de tweede graad van het middelbaar onderwijs", 2001
Deconinck W., "De geologische tijdschaal voorgesteld in de biologieklas", 2008
Deconinck W., "De leerstof plantkunde van de eerste graad, voorgesteld met begrippenkaarten", 2005
Deconinck W., "Enkele demonstraties i.v.m. het bloedvatenstelsel en het bloed", 2006
Deconinck W., "Begrippenkaarten over celdelingen", 2008
Deconinck W., "De wetenschappelijke methode voor het eerste jaar S.O.", 2002
Deconinck W., "Het conflict tussen het onderwijs van de evolutie en het creationisme", 2002
Deconinck W., "De waterpest-trechterproef, en delicate demonstratie in het middelbaar onderwijs", 2004
Deconinck W., "Enkele proefnemingen i.v.m. de ademhaling", 2007
Deconinck W., "Enkele onderzoekingen van urine in de biologieklas", 2008
Deconinck W., "Enkele proefnemingen i.v.m. de spijsvertering", 2007
Deconinck W., "Enkele basisbegrippen i.v.m. onderzoeksvaardigheden in de natuurwetenschappelijke vakken", 2012
Deconinck W., "De verklaring van oude en nieuwe Nederlandse namen voor enkele organen van het menselijk lichaam", 2011
Deconinck W., "Eenvoudige handleiding voor de dissectie van een konijn in de eerste graad", 2005
Deconinck W., "De leerstof menskunde van de eerste graad, voorgesteld met begrippenkaarten", 2006
Deconinck W., "Kroniek van Charles Darwin", 2009
Deconinck W., "De namen van enkele organen van het menselijk lichaam door de eeuwen heen", 2010
Deconinck W., "De begrippenkaart, een hulpmiddel bij het onderwijzen en leren van de biologie", 2004
Deconinck W., "De verklaring van de Nederlandse plantennamen van een honderdtal kruidachtige, wilde planten die in Vlaanderen algemeen voorkomen", 2011
Deconinck W., "De verklaring van de Nederlandse plantennamen van kruidachtige, wilde planten die in Vlaanderen algemeen voorkomen (tweede reeks)", 2012
Deconinck W., "De verklaring van de Nederlandse plantennamen van kruidachtige, wilde planten die in Vlaanderen algemeen voorkomen (derde reeks)", 2013
Deconinck W., "De verklaring van de Nederlandse plantennamen van bomen en struiken, inheems in Vlaanderen (vierde reeks)", 2013
Deconinck W., "De verklaring van de Nederlandse plantennamen: Varenplanten, Grassenfamilie, Russenfamilie, Cypergrassenfamilie (vijfde reeks)", 2014
Deconinck W., "De klaproos en de eerste wereldoorlog", 2014
Deconinck W., "Onderzoeksvaardigheden bij de studie van de fotosynthese", 2013
Deconinck W. e.a., "Vertering van zetmeel in het L.S.O.", 1986
Deconinck W. en Dochy O., "Welke vogel is de mysterieuze blauwvoet?", 2015
Deconinck W., "Tabellarisch overzicht van de eigenschappen van plantenweefsels", 2015
Deconinck W., "Het vervoer van moleculen en ionen in organismen", 2015
Decraemer W., "Biodiversiteit : waarom is - goed voor onze planeet", 1995
Degadt D, "Bodemonderzoek in de 1ste graad S.O.", 2000
Degadt D., "Graslanden : invloed van betreding", 1983
Degadt D., "Milieuverontreiniging : experimenten", 1996
Delbaere M., "Dolores Dubois : in memoriam", 1992
Demeersseman M.A., "Microbiologie: aspecten van morfologie, kweek en identificatie van micro-organismen", 2004
Denecker J., "Dynamische, didactische modellen in kunststof", 1996
Deronde L., "Algenflora van enkele Brabantse vijvers", 1980
Deronde L., "Waterkwaliteit in het Zennebekken", 1983
De Schrijver J. e.a., "Leren onderzoeken door te filosoferen", 2013
Desfossés F., "Zoetwateronderzoek met eenvoudige middelen", 1982
Desfossés F., "Steekmuggen", 2012
Desfossés F., "Milieugids van de gemeente Edegem", 1989
Desfossés F., "Giftige stoffen in dierentuinen", 2003
Desfossés F., "Veilig omgaan met chemicaliën", 1996
Desfossés F., "Cellen en weefsels", 1995
Desfossés F., "Geleedpotige diertjes : zelf micropreparaten maken", 1988
Desfossés F., "Dwarsgestreept spierweefsel onder de microscoop", 2003
Desfossés F., "De Coelacanth", 2008
Desfossés F., "Chemisch onderzoek van een aardappel", 1994
Desfossés F., "Amazone-aquarium", 2008
Desfossés F., "Lichtbak : een veelzijdige lichtbak maken", 1987
Desfossés F., "Info vernieuwde aquariumfilters", 2011
Desfossés F., "Practicum plantkunde", 1994
Desfossés F., "ZOO (Antwerpen): het museum", 1993
Desfossés F., "Aardappel : chemisch onderzoek van -", 1994
Desfossés F., "Zuidwest Frankrijk", 1998
Desfossés F., "Chemie in een aquarium", 2011
Desfossés F., "Microscopie in praktijk", 1985
Desfossés F. e.a., "Hydrocultuur in praktijk", 1990
Desmet R., "Enkele proeven waarmee kan worden ingespeeld op de actualiteit...", 2002
Devos C., "Wat eten we vandaag ... in de Middeleeuwen?", 2016
Devos D., "Zonatiestudie van wiervegetatie (Zeebrugge)", 1979
Driesen M. "e.a., Fysiologieproeven", 1987
Dumortier e.a., "Meten is weten (4) : transpiratie bij planten", 1993
Durnez P., "Energiewinning voor beginners", 1997
Durnez P., "Bakkersgist en andere gisten", 1996
Eens M. e.a., "Gedrag en communicatie II", 2004
Eens M. e.a., "Gedrag en communicatie I", 2003
Einhorn M., "Genetische ontsporingen", 1998
Eyssen H., "Darmmicroflora : studie van -", 1981
Florizoone M., "G.W.P. vanuit de biologie", 1981
Froyen E., "Hoe maak ik een natuureducatief reservaat op school?", 2002
Gallin Els e.a., "Transpiratieproeven bij planten", 1999
Garvin W. e.a., "Menselijke genetica (vraagstukken)", 1997
Garvin W. e.a., "Genetica (menselijke : vraagstukken)", 1997
Geldhof A. e.a., "Alcoholische gisting in praktijk", 1991
Geuens e.a. J., "Gezicht : zintuigfuncties bij de mens", 1982
Geuns J., "Biologie : belang van het vak in het S.O.", 1978
Geysels A.R., "Observatieopdrachten bij een bezoek aan de Zoo", 2007
Gijsbrechts I., "Europese eenmakingsgedachte in het bio-onderwijs", 1996
Gorissen A., "Bodemonderzoek in de 1ste graad S.O.", 2000
Guedens W. e.a., "Bier onder de loep - Van fermentatie tot alcohols in bloed", 2013
Guedens W. e.a., "Onderwijsmethoden en methodische werkvormen, gebruikt voor lessen biologie en natuurwetenschappen", 2012
Guedens W. e.a., "Vakdidactiek: seminarie practica en demonstraties biologie (natuurwetenschappen)", 2012
Gysels H. e.a., "Biologieleraren : opleiding in Noordelijke E.G.", 1984
Haevermaet M.R., "Werkbladen : Stedelijk Aquarium Oostende", 1980
Hendrickx B., Thysen W. en Leysen M., "Evolutie Legorgs", 2016
Hendrickx R., "Anthocyanen en flavonen : experimenten met -", 1989
Hendrickx R., "Cuticulaire recretie bij planten", 1991
Hendrickx R., "Planten : cuticulaire recretie", 1991
Hendrickx R., "Zwart slijk", 1991
Hens L., "Mentale gezondheid en omgeving", 1986
Hens L., "Mutagenese", 1981
Hermy M. e.a., "Zaden en vruchten : verspreiding", 1985
Hofkens L., "Zo naar de ZOO", 2000
Hulpia R., "Studietoetsen biologie voor 2de obs.", 1983
Huybrechts W., "Coccinellidae (J. Ketsprijs 1996)", 1997
Inghelbrecht C., "Plantenhybriden : proeven met -", 1984
Inghelbrecht C., "Gregor Mendel : Hieraciumbastaarden", 1986
Inghelbrecht C., "Mendels eerste twee publicaties", 1988
Inghelbrecht C., "Gregor Mendel : brieven van -", 1987
JordaensK. en Backeljau T., "Onherleidbare complexiteit: een schaap in wolvenvacht of hoe schijn bedriegt", 2009
K.B.I.N., "Classificeren : museumles", 1993
KAGM, "Zo heb je jarenlang plezier van je schoolmicroscopen", 2005
Klieme E. e.a., "Ontwikkeling en evaluatie van de praktische en theoretische proeven voor de 9de IBO (Kiel 1998)", 2001
Kuyle R., "G.W.P. te Jalhay : werkfiches", 1983
Lefever H., "Biologische excursie in de Hoge Venen (verslag)", 1985
Leucie D., "Duurzaam bewegen in de natuur", 1998
Leus K.., "Zin en onzin over kweekprogramma's in dierentuinen", 2007
Longin J., "Vegetatieonderzoek op ecologische basis", 1986
Longin J. e.a., "Hallerbos : vegetatieanalyse", 1981
Maelfait J.P., "Bodemecologie : bruikbare technieken", 1978
Mahieu E., "Herfstbladval bij de wilde wingerd", 2013
Mallebrancke P., "Ecologisch onderzoek van een vochtig milieu", 1989
Mallebrancke P., "Trilhaardieren: eenvoudig overzicht", 1980
Mallebrancke P., "Evolutie van de mens : zelfstandig werk", 1979
Mariën W., "Geografisch arboretum van Tervuren", 1989
Mariën W., "Leeuwenhoek : in het spoor van -", 1983
Mariën W., "Levensritmen", 1984
Mariën W., "Systematiek : ja, maar ...", 1987
Mariën W., "Agressie", 1984
Martens K., "Het handicapprincipe: communicatie, altruïsme en seksuele selectie", 2009
Matton M., "Genetisch advies", 1981
Meert R., "Bodemonderzoek in de 1ste graad S.O.", 2000
Mertens J., "Altruïsme vanuit een evolutionair perspectief", 2009
Meyers K. en Punie J., "Evolutie van de mens", 2008
Meyers K., "Spieren en skelet - onderzoekend leren", 2014
Meysman J., "Mieren : kweeknest voor -", 1980
Moens J., "Ademhaling en gisting", 1991
Moyson I.Y., ""Ethologie"", 1982"
Naessens J., "Natuurleerwandeling in het 1ste obs.", 1979
Nelissen M., "Communicatie bij dieren", 1980
Op de Beeck R., Verbeeck G., "Wiskunde en biologie", 2006
Ovaere A. e.a., "Natuur- en milieu-educatieve centra in Vlaanderen", 1996
Palmans R., "Voedselpiramides", 1983
Palmans R., "Vegetatiebeschrijving", 1979
Palmans R., "Bosvegetatie : studie van een -", 1981
Palmans R., "Flora van de voerstreek", 1979
Palmans R., "Biodiversiteit : theoretisch en praktisch", 1995
Palmans R. e.a., "Ecologisch veldwerk in het middelbaar onderwijs", 1982
Pensaert L. e.a.., "Weet wat je eet", 2003
Piesschaert F. e.a., "Biogeochemische cycli", 1999
Pinxten R. e.a., "Gedrag en communicatie I", 2003
Pinxten R. e.a., "Gedrag en communicatie II", 2004
Pinxten R. en Eens M., "Gedrag in het S.O.: de evolutie van de gedragsbiologie", 2013
Platteau W., Lahousse H. en Van Doorsselaere J., "Micromaat: micro-organismen en maatschappij", 2005
Potters G., Horemans N., "Van microbiologie tot driesterrenmenu", 2002
Punie J., "Evolutie van de mens", 2001
Punie J., "Evolutie van de mens (aanvulling)", 2002
Punie J., "Menselijke evolutie : een snapshot anno 1998", 1999
Quaghebuer A., "Regulatie via hormonen", 2000
Quaghebuer A. e.a., "Suggesties voor het gebruik van MS Access voor de leraar wetenschappen", 2004
Raeymaekers G., "Bryologie : basisgegevens", 1983
Rappé G., "Modewoord ""biodiversiteit""", 2000
Rasquin V., "Fotosynthese en chemosynthese voor leerkrachten", 2008
Rasquin V., "Immunologie : enkele algemene aspecten", 1984
Rasquin V., "Assimilatie (Fotosynthese en chemosynthese) voor leerlingen", 2008
Rasquin V., "Biotechnologie : enkele aspecten van -", 1995
Rasquin V., "Fotosynthese en chemosynthese voor leerlingen", 2008
Rasquin V., "Allemaal beestjes...zonder ruggengraat", 2012
Rasquin V., "Twee rijken? Drie rijken? Vijf rijken?", 1998
Rasquin V., "Fotosynthese en chemosynthese - meerkeuzevragen", 2008
Rasquin V., "Prikkelbare cellen", 2000
Rasquin V., "G.W.P. in de Hoge Venen", 1987
Rasquin V., "Assimilatie (Fotosynthese en chemosynthese) - meerkeuzevragen", 2008
Rasquin V., "Abiogenese en biologische evolutie", 2009
Rasquin V., "Praktische studie van een terrestrisch ecosysteem", 2004
Rasquin V., "Energieomzettingen in de cel", 1991
Rasquin V., "Dissimilatie (celademhaling en gisting) voor leerlingen", 2008
Rasquin V., "Dissimilatie (celademhaling en gisting) voor leerkrachten", 2008
Rasquin V., "Ecologie", 2011
Rasquin V., "Assimilatie (Fotosynthese en chemosynthese) voor leerkrachten", 2008
Rasquin V., "Dissimilatie (celademhaling en gisting) - toetsvragen", 2008
Rasquin V., "Assimilatie (Fotosynthese en chemosynthese) - experimenten", 2008
Rasquin V., "Spijsvertering bij de mens", 2007
Rasquin V., "Dissimilatie (celademhaling en gisting) - experimenten", 2008
Rasquin V., "Fotosynthese en chemosynthese - experimenten", 2008
Rasquin V., "Plantkunde... voor echte en vermeende nitwits", 2010
Rasquin V., "Eenvoudige experimenten i.v.m. zintuigfysiologie", 2001
Rasquin V., "Relaties in de natuur", 2011
Rasquin V., "Ongewervelden (Allemaal beestjes...zonder ruggengraat)", 2012
Rasquin V., "Biomoleculen", 2014
Rasquin V., "Interdisciplinaire experimenten (met dank aan de EUSO)", 2015
Rasquin V., "Begrippen en technieken bruikbaar in het labo biologie", 2016
Redant F., "Getijdenzones", 1981
Reygel P., "Reproductie : vakdidactisch onderzoek", 1993
Reygel P., "Reproductie : vakdidactisch onderzoek", 1999
Reygel P., "De inoculatietechniek van Louis Willems, een stukje biomedische wetenschapsgeschiedenis in een Belgische context", 2008
Reygel P., "Schoolboeken : enquête", 1996
Reygel P., Asperges M., Guedens W., "Onderwijsmethoden en methodische werkvormen, gebruikt voor lessen biologie en natuurwetenschappen", 2012
Reygel P., Asperges M., Guedens W., "Vakdidactiek: seminarie practica en demonstraties biologie (natuurwetenschappen)", 2012
Robbrecht E., "Modewoord ""biodiversiteit""", 2000
Robijns J., "Holle wegen in de omgeving van Tienen", 1983
Robijns J., "De Ketsprijs", 1991
Robijns J. e.a., "Holle wegen als studieobject tweede graad S.O.", 1993
Robijns J. e.a., "Ecologie van bosmieren op de heide", 1989
Roelandt A., Smeyers E., "Experimenten microbiologie", 2006
Roels P., "DNA in het gerechtelijk onderzoek (diadactisch model)", 2000
Roels P., "De "Tree of Life" reconstrueren - een knap staaltje wetenschappelijk speurwerk", 2010
Roels P., "Leven aan een zijden draadje", 2007
Roels P. e.a., "De ""Tree of Life"" in evolutie", 2011
Ronde De Craene, "Het gebruik van bloemontogenie in systematisch onderzoek", 2001
Rooseleer G., "Educatief reservaat : vijvers, hooiland, houtwal.", 1996
Rooseleer G. e.a., "Meten is weten (3) : temperatuursensor", 1992
Rooseleer G. e.a., "Weet wat je eet", 2003
Rooseleer G., Geldhof A., "Biomolecule", 2002
Schockaert E., "Systematiek : moderne trends", 1992
Schrevens F., "Darwin in de Antwerpse Zoo, een brons van Jef Lambeaux", 2009
Sempels R., "Mininatuurresevaten op school", 1995
Sempels R., "Doorbomen", 2002
Snoeck H., "Eindterm 7", 2001
Snoeck H., "Eindterm 7 (2)", 2002
Snoeck H., "Dissectie van de honingbij - zo maak je blijvende preparaten", 2001
Snoeck H., "Vitaminen : onderzoeksprikkel", 1982
Snoeck H., "Milieubezoedeling : experimenten i.v.m.", 1983
Stel J.H., "De oceaan anders bekeken", 2013
Stevens W.J., "Oncologische immunologie", 1992
Stevens W.J., "Immunologie : oncologische -", 1992
Stevens W.J., "Allergie", 1992
Stevens W.J., "AIDS", 1992
Stevens W.J., "Ontsteking : algemene beginselen", 1992
Stevens W.J., "Immuunsysteem : inleiding en structuur", 1992
Straus B., "Planten en dieren in het schoolpark van het Sint-Gabriëlcollege", 2004
Struyf K., "Otterproject in Planckendael", 1988
Stryckers P., "Nieuwe spelling en Nederlandse plantennamen", 1997
Tax H., "CITO-practicumtoetsen biologie", 1992
Thevelein J., "Celcyclus bij eukaryoten : controle op -", 1993
Thierens H., "Biotechnologie - vandaag en morgen", 2000
Thierens M., "Natuurtuin ""Hof ter Saksen""", 1992
Thomas M., "Erfelijkheidsonderzoek vandaag, een casestudy", 2002
Tijsebaert J.P., "Mogelijkheden van het internet in de lessen biologie", 2002
Tijskens J., "Peer : groei van bloesem tot rijpheid", 1978
Tijskens J., "Mollusca : groelijnen op de schelp", 1979
Tijskens J., "Fossielen", 1978
Torreele G., "Genetica en veeteelt", 1979
Triest L., "Senegal : de vegetatie", 1980
Triest L., "Lagarosiphon major in Nieuw-Zeeland en Europa", 1982
U.G., "Biomoleculen : weegschalen voor grote -", 1994
Uitdewilligen J., "Fotomicrografie en macrofotografie", 1995
Van Bocxtaele R., "Zoo van Antwerpen : wetenschappelijk onderzoek", 1988
Van Campen F., "De nier onder de microscoop", 2007
Van Campen F., "Dwarsgestreept spierweefsel onder de microscoop", 2003
Van Campen F., "Microscopie van bladeren", 2013
Van Campen F., "Protozoa : cultuur, kleuring en prepareren", 1990
Van Campen F., "Aaltjes en tracheeën", 2006
Van Campen F., "Eenvoudige, tijdelijke histologische prepraten maken", 2004
Van Campen F. en Schoors J., "Correct gebruik en klein onderhoud van de microscoop", 2015
Van Cotthem W., "TerraCottem - ecokit", 1997
Van Damme E. e.a., "Natuurwetenschappen : een geïntegreerde cursus", 1990
Van de Gucht D. e.a., "Waterecosysteem", 1985
Vandendries H., "Zilveren jubileum van de Internationale Biologieolympiade", 2015
Van de Velden J., "Vakgroepen", 1999
Van de Velden J., "GVO en de leraar biologie", 1992
Van de Velden J., "Wat hebben mijn leerlingen in de lagere school geleerd?", 2006
Van de Velden J., "Leren leren in de wetenschappen", 2001
Van den Berghe K., "Bosexcursie met Bosbouwcentrum Groenendaal", 1993
Van den Eijnde P., "ZOO (A'pen) : 150 jaar", 1993
Van der Straeten E., "Rol van de dierentuin in de moderne maatschappij", 1991
Van der Straeten E., "Zoogdierbescherming in België", 1978
Van der Straeten E., "Zoogdierbescherming : nieuwe wetgeving", 1995
Van der Straeten E., "Zoogdieren : wederinvoering van -", 1989
Van der Veken P., "Naamgeving bij planten", 1987
Van Driessen H., K.B.I.N. : "Fossiele gewervelden", 1986
Van Driessen H., "Criteria voor een geslaagd examen", 1996
Van Driessen H., "ECBA", 1995
Van Driessen H., "Iguanodons van Bernissart", 1986
Van Driessen H., "K.B.I.N. : wetenschapspopularisatie", 1996
Van Driessen H. e.a., "K.B.I.N. : structuur wetensch. onderzoek", 1986
Van Driessen H. e.a., "K.B.I.N. : educatieve diensverlening", 1986
Van Dyck M.J., "Ademhalingsmechanismen bij dieren", 1982
Van Gaver I., "Bodemonderzoek in de 1ste graad S.O.", 2000
Van Gysel A., "Biotechnologie - vandaag en morgen", 2000
Van Meerhaeghe E., "Natuurleerwandelingen in het bio-onderwijs", 1979
Van Mol M. en Bekaert G., "Zelfgemaakt didactisch materiaal", 2010
Van Petegem P. e.a., "Culturele verschillen in het milieuwereldbeeld van kinderen", 2007
Van straalen N. M., "De boom van het leven in de eeuw van de biologie", 2010
Van Straten L., "Gezondheid", 1992
Van Strydonck D., "Dieren uit de getijdenzone : experimenten (3)", 1988
Van Strydonck D., "Dieren uit de getijdenzone : experimenten (2)", 1987
Van Strydonck M., "Biotechnologie ten dienste van het milieu", 2000
Van Strydonck M., "Het menselijk lichaam : een zwarte doos", 1998
Van Strydonck M., "NME - wat doen we ermee?", 2006
Van Strydonck M. e.a., "Enzymkinetiek (meten is weten)", 1999
Van Strydonck M. e.a., "Enzym (geïmmobiliseerd - toepassing)", 1997
Vanderleyden J., "Genetische manipulatie : aureool van de biotechniek", 1986
Vandorpe E., "Nierwerking", 1980
Vanhauwaert E., "Actieve voedingsdriehoek en gezondheidspromotie", 2013
Vanhooren G., "Waterverontreiniging : biologische aspecten", 1986
Vanhove M., "EUCYS-project: een verslag", 2003
Vanhuele P., "Braakballenonderzoek bij de kerkuil", 1978
Verbeeck G., Op de Beeck R., "Wiskunde en biologie", 2006
Verbist R., "Spreadsheet als oefeningengenerator", 1995
Verbist R., "Genetica bij de kat (2)", 1995
Verbist R., "Genetica bij de kat (1)", 1994
Verdonck M., "Afweer en immuniteit : didactische verwerking", 1994
Verfaille N., "G.W.P. : hoe onze GWP groeide", 1988
Verhaeghe L., "Meer dan gras!", 2012
Verheyen E. e.a., "Dieren uit de getijdenzone : experimenten (1)", 1986
Vermaercke M., "Milieu : wegwijs -", 1993
Vermeulen M., "Mossels en alikruiken : enkele proeven", 1989
Verraes W., "Dinosauriërs : hypothesen over hun uitsterven", 1992
Verschoore K., "Biodiversiteit: een verkennende studie van landslakken", 2010
Verstraete F., "Gecombineerde temperatuur-, licht- en vochtigheidsmeter", 1978
Verstraete F., "Ecologisch veldwerk : verwerking van de gegevens", 1994
Verstraete F. e.a., "Treignes", 1981
Vervecken S., "Vogels : wij helpen onze -", 1978
Volpe P., "Microscopie op school", 1989
Volpe P., "Meten is weten 1", 1989
Volpe P., "Computergebruik in de biologie", 1992
Volpe P., "Meten is weten (5)", 1994
Volpe P. e.a., "Meten is weten (2) - enzymkinetiek", 1991
Volpe P. e.a., "Meten is weten 2, 1990
Weltens R., "Evolutie van het excretiestelsel bij ongewervelden", 1991
Wouters K., "Biodiversiteit en extincties", 1995
Wouters K., "Micro- en macro-evolutie", 1995
Wouters K., "Aarde, tijd en leven (evolutie)", 1997
Wouters P., "Beheersingsleren", 1982
Wyndaele J., "Blaasbeheersing bij kinderen", 1994