LOADING


Stacks Image 2157
BELANGRIJK!!

Indien je hebt deelgenomen aan het Vlaams congres voor leraars wetenschappen is in je inschrijving voor het congres je VOB-lidgeld voor 2016 inbegrepen (of een lidmaatschap van VeLeWe, indien je dit hebt opgegeven).

Indien je niet naar het congres bent gekomen
gelieve je lidmaatschap zo snel mogelijk te vernieuwen (niet later dan 20 december). Je lidkaart wordt dan verstuurd met het januarinummer van BIO.

Word je lid NA 20 december of hernieuw je je lidmaatschap na die datum, dan krijg je pas je lidkaart toegestuurd met het aprilnummer van BIO!

Wil je niet wachten tot april, stuur dan een aan jezelf geadresseerde en gefrankeerde envelop naar:

VOB-vzw
p.a. Diederik D’Hert
Noordstraat 100
8630 Veurne.


Stacks Image 11169

Hier publiceren we niet alleen aankondigingen van activiteiten, maar ook recente wijzigingen of aanvullingen aan de website. Al wat van blijvend belang is, krijgt vervolgens een vaste plaats in één van de rubrieken zoals 'Tips', Leden melden', 'Links', enz.
Heb je iets dat je hier wil laten opnemen,
aarzel dan niet ons dit te mailen.

Het eerste nummer van ons mededelingenblad ‘BIO’ heeft wat vertraging opgelopen. 
Aanvankelijk waren er computerproblemen bij de redactie, nadien waren er problemen bij de drukker. 
Ondertussen is alles geregeld en zou je ‘BIO’ moeten ontvangen hebben.

Opgelet: als je tijdig betaald hebt (voor 20 december) of lid geworden bent via het congres in november, zou je lidkaart zich in ‘BIO’ moeten bevinden. Indien dit niet het geval is gelieve dan de
verantwoordelijke voor de ledenadministratie te verwittigen. Het Jaarboek verschijnt zoals steeds in mei.

Onze excuses voor deze vertragingen!


Stacks Image 17350
West-Vlaamse Natuurstudiedag - zaterdag 5 maart - KULAK
 
De West-Vlaamse Natuurstudiedag is elk jaar opnieuw de boeiendste infodag rond natuur in West-Vlaanderen. Het thema dit jaar is “Vrijwilligers en hun onderzoek”.

Zowel leken als natuurkenners kunnen er kennismaken met natuuronderzoek, West-Vlaamse natuurverenigingen en zelfs met onze overheden. Er zijn heel wat interessante infostands en ook de uitgebreide boekenstand van Natuurpunt is steevast op post! 

Tussendoor is er ruim gelegenheid tot netwerking met gelijkgestemden en uiteraard ronden we af in schoonheid: met een receptie!

Lees meer …

Stacks Image 2676
Vacature bij PIME

Voor het begeleiden van verschillende activiteiten over natuur en milieu en voor duurzame ontwikkeling is PIME op zoek naar enthousiaste begeleiders. Het betreft voornamelijk de activiteiten voor het secundair onderwijs. Zij voorzien voor hun vrijwilligers een degelijke opleiding en coaching door het educatieve team. Een overzicht van de activiteiten vind je op de webpagina's van het PIME.

Heb je zin om jongeren iets bij te brengen over natuur, milieu of duurzame ontwikkeling? Dan is deze uitdaging vast iets voor jou. Ervaring in het onderwijs of jeugdwerk is geen must maar een extra troef. Je ontvangt per gidsbeurt een vergoeding in overeenstemming met de wettelijke barema's voor vrijwilligerswerk en een terugbetaling van je vervoerskosten.

Stuur voor 4 maart 2016 je CV en motivatie naar Melody.vandenacker@provincieantwerpen.be. De weerhouden kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een infosessie op 11 maart 2016 en kunnen daarna aan de slag.

Stacks Image 15823
Prachtige onderwateropnames van zout, brak en zoet water
 
Op de Nederlandse site Onderwater.nl vind je een rits filmpjes met unieke opnames van de onderwaterfauna. (Met dank aan Erik Ghyselbrecht VMM voor de tip)

Stacks Image 14277
Lesmateriaal voor het S.O.

Op de website van het W.W.F. vind je heel wat kant-en-klaar lesmateriaal voor het S.O. Je kan er terecht voor info- en werkbladen over klimaat, ecologische voetafdruk, biodiversiteit en energie.
Via deze webpagina geraak je aan al dat moois …
Doen!

Stacks Image 12737
Een brug tussen het vak biologie en de menswetenschappen 
 
Met het verschijnen van het derde deel van de reeks "Compendium van dieren als dragers van cultuur" is dit titanenwerk van prof.em. Marcel De Cleene en Jean-Pierre De Keersmaeker af. Deel 1 betrof de zoogdieren, deel 2 de vogels en het laatste deel behandelt de rest van het dierenrijk: vissen, reptielen, amfibieën, ongewervelden en de fantasiedieren uit fabels en andere verhalen.

Dieren spelen niet alleen hun rol in de biosfeer. Ze worden sinds mensenheugenis ook in onze belevingswereld gebruikt om eigenschappen over te brengen, inzichten te verschaffen, dromen uit te leggen, de natuur(goden) te eren of te bezweren, goed en kwaad uit elkaar te houden...

Mythologie, sprookjes, volkscultuur, symboliek, heraldiek, religie, psychologie, verhalen, volksgeneeskunde, volksgeloof, magie, kunst… een hele reeks aspecten van het mens-zijn wordt met dieren in verband gebracht. Dit compendium is de ideale bruggenbouwer tussen de les biologie, de natuur en de noodzaak ervan voor onze eigen denkwereld en ons welbevinden. Als zodanig is het niet alleen een uitgebreid naslagwerk, maar meteen een pleidooi voor natuurbehoud.

De drie delen zijn afzonderlijk te verkrijgen, maar worden nu ter gelegenheid van het verschijnen van het laatste deel ook samen aangeboden in een cassette, aan voordeelprijs. Een tip voor uw verlanglijstje!

Meer info

Stacks Image 2646
Museos: geen gewoon museum

Bioloog Luc Tyteca uit Koksijde heeft een passie voor schedels en skeletten, vooral van zoogdieren. In de loop van de jaren groeide zijn collectie zodanig uit, dat hij uiteindelijk besliste ze onder te brengen in een nieuw privé museum. Momenteel is het museum te bezoeken na een telefonische afspraak op 0494 61 92 83 of 058 51 19 39.

Lees meer (docx) >

Stacks Image 2593
PowerPoint-presentaties biologie Congres Wetenschappen

Bij verschillende workshops biologie werd er gebruik gemaakt van een PowerPoint-presentatie. Op vraag van de deelnemers publiceren wij deze zoveel mogelijk op onze website. Je kan ze HIER downloaden. We vullen de reeks aan, naarmate we de presentaties toegestuurd krijgen.

Teksten lezingen

De tekst van Prof. dr. L. Hens over benzeen kan je HIER downloaden (docx).
Voor de lezing van Prof. dr. C. Aerts over sterbevingen en exoplaneten verwijzen we naar haar website. Je kan er de tekst en de bijhorende powerpoint downloaden.

Stacks Image 2578
Wedstrijd wetenschappelijke uiteenzettingen

Jaarlijks organiseert Natuur en Wetenschap vzw twee wedstrijden voor wetenschappelijke uiteenzettingen: één met als doelgroep leerlingen van de eerste graad en één met als doelgroep leerlingen van de tweede en de derde graad. Voor de eerste groep sluiten de inschrijvingen op 1 februari en voor de tweede op 25 januari.

Meer info wedstrijd eerste graad >
Meer info wedstrijd tweede en derde graad >

Stacks Image 2628
WoW! Wonders of Wildlife

Tijdelijke tentoonstelling in het Museum voor Natuurwetenschappen te Brussel

do, 15/10/2015 > zo, 28/08/2016

Rennen, springen, jagen … Alsof ze uit een natuurdocumentaire zijn geplukt, zie je de dieren nu in het echt en van dichtbij in acrobatische installaties, spectaculaire panorama’s en adembenemende scènes: sommige groepen balanceren alleen op één poot of staart! De taxidermist heeft met zijn precisie, wetenschappelijke kennis en kunstzinnige kijk van de opgezette stukken unieke kunstwerken gemaakt.

Deze tentoonstelling is een coproductie van het Museum voor Natuurwetenschappen en het Parque de las Ciencias (Granada).

Stacks Image 2604
ROK je mee?

Men is hard aan het werken aan het Referentiekader OnderwijsKwaliteit. En wie is er o.a. verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat onderwijs? Juist, jij! Een goede reden dus om op jou een beroep te doen om te bepalen welke factoren belangrijk zijn om kwaliteitsvol onderwijs te brengen. Neem dus deel aan één van de informatieve sessies in Brussel, Gent of Leuven en laat daar je stem horen.

Meer info >

Stacks Image 2304
Met de klas het bos in

Eind vorig schooljaar werd een gloednieuw initiatief boven de doopvont gehouden. Het Labo voor Bos en Natuur van de universiteit Gent heeft in samenwerking met Bosgidsen t’Aelmoes en BOS+ educatieve programma’s ontwikkeld die de leerlingen van het secundair onderwijs laten ervaren wat wetenschappelijk onderzoek in een bosomgeving inhoudt.
‘Met de klas het bos in’ toont bijvoorbeeld op toegankelijke wijze hoe de watercyclus onderzocht wordt in het Aelmoeseneiebos en hoe het bos als milieuregulator het klimaat beïnvloedt. De leerlingen gaan begeleid door ervaren natuurgidsen het bos in. Ze meten zelf, bekijken de metingen van wetenschappers in real-time op iPads en krijgen zo inzicht in de wisselwerking tussen klimaat en bos. Er zijn aangepaste programma’s voor de 1ste en 3de graad van het secundair onderwijs.
Het project wordt bovendien ondersteund door een website met uitgebreide info en real-time data van de hightech sensoren in het bos, wat een nabespreking in de klas perfect mogelijk maakt.

Stacks Image 3044
Gratis pollenkleurengids. Er bestaan verschillende mooie Engelstalige folders om stuifmeelklompjes te herkennen. Meestal bevatten ze bloemplanten die bij ons niet zo frequent voorkomen. Dikwijls vermelden ze meermaals dezelfde bloemen omdat ze in meerdere seizoenen voorkomen. Dankzij de heer R. Lambie, directeur van het bezoekerscentrum Lieteberg - ook bekend van het insectenmuseum en het ’blote voeten pad’ in Zutendaal - en dankzij de financiële tussenkomst van de provincie Limburg en de vele uren observatie en foto’s van R. Vaes en M. Asperges kwam een Nederlandstalige plooifolder tot stand die volgens ons goed bruikbaar is voor imkers, leerkrachten biologie en natuurwetenschappen en/of natuurliefhebbers. Lees meer…

Stacks Image 3068
De Milieuboot vzw is een milieuorganisatie die zich via verschillende activiteiten en projecten inzet voor een duurzaam en integraal waterbeheer van de Vlaams rivieren en kanalen.Zo organiseert De Milieuboot, met steun van het departement LNE van de Vlaamse overheid, Educatieve Milieuboottochten in gans Vlaanderen. Op weekdagen zijn de Educatieve Milieuboottochten bedoeld voor leerlingen van de tweede en derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs.Tijdens de boottocht maken de leerlingen aan dek kennis met de verschillende functies van de waterweg in hun streek, het landschap in de omgeving, de stad aan het water en het leven op, om en in het water. In het labo onderzoeken ze de waterkwaliteit. Benedendeks werken ze rond de thema’s watergebruik, watervervuiling en -zuivering, klimaatverandering én de eigen rol in de watercyclus. Het geheel kadert in de ruimere context van integraal waterbeheer, duurzame ontwikkeling en biodiversiteit. Naast verruiming van kennis en inzicht, staan ervaren en beleven centraal in dit programma. Om de tocht voor te bereiden, is er het lespakket ‘Op Sleeptouw’ met themabladen over water en waterlopen. Je vindt de scholenfolder ‘Educatieve Milieuboottochten 2015-2016’, info over de vaartrajecten en het programma op www.milieuboot.be.

Stacks Image 3140
De onderzoeksgroep Edubron van de Universiteit Antwerpen heeft een inspiratieboek geschreven over natuur- en milieueducatie voor duurzame ontwikkeling. Het hoeft geen betoog dat deze materie van belang is voor een leerkracht biologie en een aantal inzichten uit het boek zijn zeker te transfereren naar de klascontext. Lees meer…

Stacks Image 3212
Martyna Petrulyté is een Litouwse laureate van de Internationale Biologieolympiade. Zij heeft nu een blog gestart om leerlingen te helpen bij hun voorbereiding op dit gebeuren. Zij vinden er allerhande theoretische en praktische informatie, bruikbaar op een IBO (http://biolgyolympiads.blogspot.com)

Stacks Image 3236
Je ziet een vogel, maar hebt geen idee wat het is. Dat zal de meeste wandelaars en natuurliefhebbers wel eens overkomen. Natuurlijk kan je een vogelgids pakken, maar die heb je niet altijd bij je en een vogel-app staat bij de meeste wandelaars niet standaard op hun mobieltje. Het vinden van de juiste naam bij het beestje is nu eenvoudig, op voorwaarde dat je met je smartphone op internet kunt. Dankzij www.welkevogelisdit.nl beschik je over een eenvoudig instrument om de vogel op naam te brengen (enkel gangbare West-Europese vogels).

Stacks Image 3260
Heb je al gehoord over biodiversiteit en wil je het belang ervan aankaarten in de klas? Wil je meer informatie over het bijenprobleem? Ben je op zoek naar (les)instrumenten over deze thema's? Misschien heb je er zelf al goede suggesties over bedacht of uitgewerkt? Wil je, al dan niet samen met je leerlingen, graag de handen uit de mouwen steken voor bijen en biodiversiteit maar weet je niet hoe of ben je al in de weer maar wil je meer doen? Wil je graag een gratis informatie- en doepakket over bijen en biodiversiteit ontvangen? Laat dan van je horen op www.bijenvragen.be